پایگاه خبری علت :پس از تشکیل جلسه ستاد بحران در مورد آلودگی، زلزله و برف اخیر و خروجی تعطیلی مدارس، این ستاد چندیست نسبت به بحران روبه افزایش آلودگی تهران سکوت کرده و به نظر می آید، قرار نیست حتی تشکیل جلسه دهد!

به گزارش سرویس شهری «انتخاب»، گو آنکه این جلسات، عموماً فاقد خروجی ویژه ای بوده، اما بی توجهی محض و عجیب ستاد بحران به بحران آلودگی و عدم تشکیل جلسه فوری در این زمینه باعث شگفتی ناظران شده و حتی این تصور را به وجود آورده که میزان «غافلگیری» این ستاد از «برف ناگهانی» ، باعث بروز «بحران غافلگیری» و «توقف در تصمیم گیری» این ستاد شده است!

عجیبتر آنکه، در شرایط مشابه آلودگی هوای تهران در هفته های پیشین، ستاد بحران با تشکیل جلسه اقدام به تعطیلی مدارس کرد اما مشخص نیست چرا در شرایط فعلی که بعضاً وضعیتی خطرناکتر از گذشته است، پایتخت نه تنها تعطیل نشده، بلکه جلسه ستاد بحران حتی تشکیل نشده است!

این درحالیست که جلسات پیشین، طبق سنت و روال مرسوم و همیشگی ستاد به اصطلاح بحران، خروجی خاصی جز «تعطیلی» برای شهروندان نداشته، و متاسفانه بعضاً شرایط را وخیم تر نیز کرده؛ به طوریکه با وجود اعلام تعطیلی مدارس، این ستاد با اطلاع رسانی قطره ای و دیرهنگام تعطیلی مدارس، مانع سفرهای احتمالی خانواده ها به خارج از تهران شد؛ اتفاقی که می‌توانست در بسیاری از موارد مانع تشدید الودگی هوا شود. در واقع ستاد بحران با این تصمیم غیرکارشناسی و مبهم (اعلام تعطیلی یک روزه مدارس در واپسین ساعات شب) تنها هزینه تعطیلی را به اقتصاد و آموزش کشور تحمیل کرده، بلکهمانع بروز نتیجه ای مطلوب در این زمینه شده است.

با این حال، از آنجایی که هیچ خروجی ای جز «تعطیلی» از ستاد بحران متصور نیست، امید می رود این ستاد با تشکیل جلسه فوری و هماهنگی با آموزش و پرورش، ضمن بررسی پیش بینی ها از شرایط دو سه روز آینده تهران (که طبق گزارشهای منتشره تا آخر هفته بر همین روال است) نسبت به تعطیلی چندروزه مدارس تهران اقدام کنند تا مسافرت احتمالی خانواده ها به خارج از تهران، هم آنان را از کمند آلودگی هایی چنین خطرناک رها کند و هم، شاخص آلودگی را اندکی بهبود بخشیده و شرایط را برای شهروندان تهرانی، قابل تحمل کند!

بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت، در سال ۹۴ در ۲۵ شهر با مجموع ۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۱۲۸۰۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده است. همچنین در همین سال در تهران ۴۳۰۰ نفر در اثر آلودگی هوا فوت شده‌اند. افزون بر این در سال ۹۵ در شهر تهران با افزایش غلظت آلاینده‌ها، مرگ ۴۸۱۰ نفر منتسب به آلودگی هوا بوده است.

بی تفاوتی نسبت به جان مردم ، کودکانمان و نسل های آینده روا نیست.

تکمیلی/

به دنبال پیش بینی افزایش آلودگی هوای تهران و عبور شاخص کیفیت از مرز ۱۵۰، مدارس تهران فردا تعطیل اعلام شد و طرح زوج و فرد نیز از در منازل اجرا می شود. با این وجود، و در حالی که کیفیت هوای تهران برای روزهای آتی هفته جاری نیز تا حد زیادی قابل پیش بیننی است هنوز معلوم نیست مسئولان برای روزهای بعد چه تصمیمی دارند.