معروفی اعلام کرد ؛

معروفی از برگزاری کلاس آموزش اجتناب از تولید زباله و تفکیک پسماند خشک شهری در تمامی مدارس دخترانه و پسرانه در پایه هشتم باقرشهر خبر داد .

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ؛ معروفی در این باره گفت : در بهمن و اسفند ماه سال جاری آموزش تفکیک زباله و پسماند خشک شهری در تمامی مدارس دخترانه و پسرانه باقرشهر برپا شد .

وی در ادامه اظهار داشت : این کلاس های آموزشی در جهت کاهش هزینه ها و کمک به محیط زیست انجام شده تا دانش آموزان با آموزش به صورت تئوری و عملی بتوانند از تولید زباله جلوگیری کنند .

مسئول مدیریت پسماند شهرداری باقرشهر با اعلام اینکه این کلاس ها در ۸ جلسه برای ۹۲۵ دانش آموز انجام شد ، تصریح کرد : ۹۶۰ جلد کتاب آموزشی ، ۹۵۰ عدد بروشور و ۲۹۰ بسته تشویقی در بین دانش آموزان پایه هشتم توزیع گردید .