روزنامه دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد.
 
ارزانترین قیمت آپارتمانهای تهران