به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز، اختتامیه نمایشگاه چاپ سه بعدی و مسابقه بهترین پرینتر ایرانی در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان این مسابقه و نمایشگاه معرفی شدند.

۳ برگزیده اول در این مسابقه انتخاب شدند که به ترتیب  نفرات نخست تا سوم بخش پرینترهای سه بعدی فیلامنتی (FDM) به شرح زیر هستند؛

مقام نخست با دستگاه ۳L برنده جایزه نقدی ۸۰ میلیون ریالی

مقام دوم با دستگاه Hermes برنده جایزه نقدی ۶۰میلیون ریالی

مقام سوم با دستگاه S-Diaco برنده جایزه نقدی ۴۰ میلیون ریالی

همچنین در بخش پرینترهای سه بعدی رزینی (DLPSLA) نیز برگزیدگان به شرح زیر هستند؛

مقام نخست محمد رحیمیان با دستگاه Parsa ۳D برنده جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی

مقام دوم متعلق به شرکت پیشرو فناوران کارنوجم با دستگاه SD۱۲۸۰ برنده جایزه نقدی ۷۰ میلیون ریالی

برگزیدگان نخستین نمایشگاه چاپ سه‌بعدی و مسابقه بهترین پرینتر ایرانی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز، اختتامیه نمایشگاه چاپ سه بعدی و مسابقه بهترین پرینتر ایرانی در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان این مسابقه و نمایشگاه معرفی شدند.

۳ برگزیده اول در این مسابقه انتخاب شدند که به ترتیب  نفرات نخست تا سوم بخش پرینترهای سه بعدی فیلامنتی (FDM) به شرح زیر هستند؛

مقام نخست با دستگاه ۳L برنده جایزه نقدی ۸۰ میلیون ریالی

مقام دوم با دستگاه Hermes برنده جایزه نقدی ۶۰میلیون ریالی

مقام سوم با دستگاه S-Diaco برنده جایزه نقدی ۴۰ میلیون ریالی

همچنین در بخش پرینترهای سه بعدی رزینی (DLPSLA) نیز برگزیدگان به شرح زیر هستند؛

مقام نخست محمد رحیمیان با دستگاه Parsa ۳D برنده جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی

مقام دوم متعلق به شرکت پیشرو فناوران کارنوجم با دستگاه SD۱۲۸۰ برنده جایزه نقدی ۷۰ میلیون ریالی