به گزارش پایگاه خبری علت  به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان؛ در میدان‌های جنگ همیشه یکی از چالش‌های پیشروی ارتش‌ها وارد کردن ضربه سنگین و نابودی تجهیزات و سنگرها و نفرات دشمن با یک حمله بوده است. بر همین اساس شرکت‌های سازنده تجهیزات هوایی به فکر طراحی و ساخت وسیله‌ای با این قابلیت افتادن و در نتیجه بمب‌افکن‌ها ساخته شد.

اما این پایان کار نبود و طرح توسعه این پرنده‌ها در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن ساخت بمب‌افکن‌های پیشرفته بود که تا امروز در حال خدمت هستند که در این گزارش به معرفی برترین‌های این هواپیماها می‌پردازیم.

بمب‌افکن TU-142 روسیه با سرعت ۷۱۰ کیلومتر بر ساعت و برد ۱۱ هزار کیلومتر، توان حمل بمب‌های ۵۰ تا ۲۵۰ کیلوگرمی را دارد

//////////////////////


 بمب‌افکن روسی SU-24 با سرعت بیش از ۲ هزار کیلومتر بر ساعت با توان حمل ۹۴۵ کیلوگرم بر متر مربع مهمات

//////////////////////


 بمب‌افکن  TU-22M روسیه با سرعت ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت و برد حدود ۷ هزار کیلومتر توان حمل ۲۴ هزار کیلوگرم مهمات را در محفظه‌های خود دارد

//////////////////////


 بمب‌افکن  TU-95 روسی

//////////////////////


 بمب‌افکن B-52 آمریکا با سرعت ۱ هزار و ۸۵ کیلومتر بر ساعت و برد حدود ۱۳ هزار و ۳۶۰ کیلومتر توان حمل ۳۲ هزار کیلوگرم مهمات را دارد

//////////////////////


بمب‌افکن انگلیسی AVRO VULCAN سرعتی بالغ بر ۱ هزار و ۳۸ کیلومتر بر ساعت دارد و می‌تواند یک بمب اتمی یا موشک اتمی و یا ۲۱ بمب ۴۵۰ کیلوگرمی را حمل کند

//////////////////////


بمب‌افکن آمریکایی B-1 با سرعت ۱ هزار و ۳۴۰ کیلومتر بر ساعت و برد حدود ۷ هزار و ۴۵۶ کیلومتر می‌تواند ۸۱۶ کیلوگرم بر متر مربع مهمات را بر بال‌های خود حمل کند

//////////////////////


جنگنده  بمب‌افکن روسی SU-34  با سرعتی بین  ۱ هزار و  ۹۱۱ تا ۲ هزار و ۷۹۳ کیلومتر بر ساعت و برد حدود ۴ هزا کیلومتر می‌تواند ۸ هزار کیلوگرم  مهمات را حمل کند

//////////////////////


بمب‌افکن رادارگریز B-2 SPIRIT آمریکا

//////////////////////


 روسیه با سرعت ۲ هزار و ۱۷۷ کیلومتر بر ساعت و برد ۱۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر TU-160 بمب‌افکن

//////////////////////