عصر ایران: محمود بهمنی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در مورد ترکیب کابینه دوازدهم گفت: من معتقدم رئیس جمهور برای اینکه بدعتی نگذارند از همه نیروهای کاردان و کارآمد استفاده کند و نگوید این فرد اصلاح طلب است و آن فرد اصولگرا است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه یک روزی باید خطوط اصلاح طلبی و اصولگرایی کنار گذاشته شود ادامه داد:هر دولتی که سرکار می آید نباید بگوید چون فلانی اصلاح طلب یا اصواگرا است و با مشی سیاسی من نیست پس از آنها استفاده نمی کنم .

بهمنی در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند وقتی دولت‌های اصولگرا از نیروهای اصلاح طلب استفاده نکردند پس انتظار نداشته باشند که اصلاح طلبان نیز از اصولگرایان استفاده کنند بیان کرد:آنها نیز اشتباه کردند که از اصلاح طلبان استفاده نکردند چرا باید یک فرد متخصص و با تجربه به علت اینکه دولت دیگری سرکار آمده است کنار گذاشته شود؟

رئیس کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که روحانی در کابینه یازدهم از اصولگرایانی همانند پورمحمدی و رحمانی فضلی استفاده کرد و آیا این افراد را اصولگرا نمیدانید گفت:بعضی ها اصلاح طلب هستند ولی از اصولگرا اصولگراتر هستند ولی برخی نیز اصولگرا هستندولی ازاصلاح طلب هم اصلاح طلب هستند گرچه ما باید کلا این دسته بندی ها را کنار بگذاریم .

نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان افزود: با بیان اینکه روحانی در انتخاب کابینه یازدهم جناحی و حزبی عمل کرد گفت: افرادی را نیز که به عنوان اصولگرا در کابینه استفاده کردند به عنوان اصلاح طلب ازآنها استفاده کردند و هرکسی دراین دولت بود با عنوان اصلاح طلبی بود و از عنوان اصلاح طلبی دفاع می کردند.

بهمنی تاکید کرد:من معتقدم هر فردی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا آن حرفی که واقعی است را بزند دو دوتا را بگوید چهارتا و چون تیمش می‌گوید دو دوتا می‌شود شش تا، او هم بگوید درست است مملکت را با مشکل روبرو می‌کند. اینگونه رفتار پدرمملکت را در آورده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیروها درجای خودشان مورد استفاده قرار نمی گیرند ادامه داد:باید از نیروهای خوب و توانمند بدون جناحی و حزبی فکر کردن و بدون غرض درکشور استفاده شود ،آقای روحانی نیز اگر دراین دولت حتی ۱۰ درصد ازنیروهای خبره، ورزیده و کاردان بدون توجه به گرایش سیاسی شان استفاده کند ما دیگر مشکلی نخواهیم داشت و اگر به این امور توجه کند قطعا موفق خواهد بود.