به گزارش پایگاه خبری علت؛ در هشتیمن ماه سال جاری بیش از ۲ میلیارد و ۱۷۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که بیشترین مصرف در روز ششم آبانماه به میزان بیش از ۸۰.۴ میلیون لیتر به ثبت رسیده و این در حالی است که کمترین میزان مصرف در بیست و هشتم این ماه به میزان ۶۳.۷ میلیون لیتر بوده است.
با توجه به میزان مصرف در این ماه به طور میانگین روزانه در کشور ۷۲.۵ میلیون لیتر بنزین مصرف شده است، همچنین به طور میانگین در هشت ماهه نخست سالجاری روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که با توجه به مصرف ۷۲ میلیون لیتری مدت مشابه در سال گذشته رشد ۴.۱ درصدی به ثبت رسیده است.
با توجه به اینکه در ششمین روز آبانماه سالجاری بیشترین میزان مصرف بنزین به ثبت رسیده است اما، در روزهای پانزدهم، بیستم و بیستم و نهم آبانماه بیش از ۸۰ میلیون لیتر بنزین در کل کشور مصرف شده است.
منبع: میزان
انتهای پیام/