به گزارش علت ؛همسر شهيد علي نوري درباره ي تولد نوه اش اشاره به تاريخ شهادت شهيد و همزماني اين تاريخ با تولد نوه اش كرد و گفت: شهيد علي نوري در ۲۳/۳/۶۷همزمان با اذان ظهر در منطقه مهران به درجه رفيع شهادت نائل شد و اين تاريخ در ذهن من ويژگي خاصي پيدا كرد و در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۸۴همزمان با اذان ظهر نوه ي دختري م به دنيا آمد و اين زمان و تاريخ برايم از عجايب محسوب مي شود و اين خاطره براي خانواده من از اهميت خاصي برخوردار است.

وي در پايان اين ديدار براي همه جانبازان آرزوي سلامتي نمود و از صبر همسران جانبازان و آزادگان به واسطه تحمل سختي ها تشكر نمود و از كاركنان بنياد شهيد و امور ايثارگران قرچك نيز به واسطه ديدارها و توجهاتشان به خانواده شهدا تشكر كرد.