پایگاه خبری علت :حکم تاسیس شهرداری قیامدشت توسط وزیر کشور به استانداری تهران ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، به گزارش روابط عمومی ویژه شهرستان ری، عبدالرضا رحمانی فضلی، با ابلاغ این حکم از استاندار تهران خواسته است تا هرچه سریعتر مقدمات تاسیس شهرداری قیامدشت را فراهم آورد.
در این ابلاغیه با استناد به نامه معاون حقوق وزیر کشور و همچنین مصوبه هیئت وزیران، از استاندار تهران خواسته شده زمینه های لازم برای تاسیس و شروع به کار شهرداری قیامدشت، مرکز بخش خاوران، انجام شود و مراتب به وزارت کشور اعلام گردد.
Mrm/960614