علت: تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده منتشر شد.

به گزارش علت؛ آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده به شرح زیر است: 

‏اکسیدان: ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان

زرد: ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

خفه‌گی: ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

خانه دختر:۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

نگار: ۲میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان

ملی و راه های نرفته اش:۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان

قهرمانان کوچک: ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان

ایتالیا ایتالیا: ۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان

من و شارمین: ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

خالتور: ۷۳۰ میلیون تومان

حقه باز دم دراز: ۳۰۰ میلیون تومان

مالاریا:۲۹۰ میلیون تومان

شنل: ۱۹۰ میلیون تومان

آزاد به قید شرط: ۱۶۵ میلیون تومان