رضایی خبر داد ؛

رضایی گفت : حریق ترانس برق فاز ۵ مجتمع تجریشی مهار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ؛ ابوالفضل رضایی افزود : صبح روز گذشته در پی تماس با ایستگاه آتش نشانی شهرداری باقرشهر خبر حریق ترانس برق مجمتع تجریشی به ما اعلام شد .

وی با اشاره به اینکه ماموران خود را سریع به محل حادثه رساندند ، تصریح کرد : ترانس برق فاز ۵ مجتمع تجریشی به علت اتصالی دچار حریق شده بود .

مسئول آتش نشانی شهرداری باقرشهر اظهار داشت : نیروهای آتش نشانی با تجهیزات و ایمنی کامل توانستند حریق ترانس برق را مهار کرده و از گسترش آتش جلوگیری نمایند .