به گزارش علت ؛ راد كارشناس بازاريابي بانك مسكن ضمن تبريك سال تحصيلي به دانش آموزان و اظهار خوشحالي كه همه دانش آموزان اين مدرسه  داراي حساب جوانان در شعب بانك مسكن  هستند گفت: حسابي كه مدنظرمان است تا بتوانيم دانش آموزان بيشتري را تحت پوشش قرار دهيم  از حساب جوانان بانك مسكن وحساب آتيه طلايي است كه جهت آشنايي بيشتر شما با اين حساب بايد بگويم  حساب جوانان حسابي است كه اكثر دانش آموزان  در چتر حمايت خانواده ،ماهيانه مبلغي را در زمان خاص به اين حساب  واريز مكنند و بعد از۱۵سال مي توانند با داشتن اين حساب وامي در حدود ۹۰ميليون تومان دريافت كنند اين در صورتي است كه مبلغ ماهيانه در طي ۱۵سال به صورت مرتب به حساب واريز شده باشد

وي در ادامه افزود:  گفتني است كه تنها وام بانكي با نرخ سود تك رقمي همين وامي است كه به حساب جوانان تعلق گرفته است كه هدف ما اين است كه دغدغه مسكن را كاهش دهيم و بحث مسكن را حل كنيم.

وي از شرايط بازگشايي اين حساب را درشعب مختلف بانك مسكن را اينگونه عنوان كرد  و گفت: براي افتتاح اين حساب هيچ محدوديت سني وجود ندارد و از نوزاد تا پيرمرد۷۰ساله ميتوانند از اين مزايا بهره مند شوند.

وي درپايان گفت :حساب جوانان با سابقه بالاي ۱۰ سالي كه دارد سالانه مشتريان خاص خود را دارد و بسياري ازطريق اين تسهيلات صاحب مسكن شده اند.