عکس/ ترسناک‌ترین پل‌های جهان

سفر به اقصی نقاط جهان روز به روز آسان‌تر از قبل می‌شود. یکی از دلایل این اتفاق وجود مهندسان زبده‌ای است که با سازه‌های عجیب‌ خود این امر را برای ما ممکن کردند. بعضی از آن‌ها قدرت خود را در ارتفاعات بلند و با ساختن پل‌های حیرت‌انگیز و البته به شدت ترسناک محک می‌زنند.
پل تنگه رویال؛ کلورادو

پل تنگه رویال؛ کلورادو
پل تنگه رویال؛ کلورادو

پل تنگه رویال؛ کلورادو
پل تنگه رویال؛ کلورادو

پل تنگه رویال؛ کلورادو
پل وایتیم؛ سیبری

پل وایتیم؛ سیبری
پل وایتیم؛ سیبری

پل وایتیم؛ سیبری
پل بامبو؛ کمبوجیه

پل بامبو؛ کمبوجیه
پل بامبو؛ کمبوجیه

پل بامبو؛ کمبوجیه
پل کاپیتان ویلیام مور؛ آلاسکا

پل کاپیتان ویلیام مور؛ آلاسکا
پل کاپیتان ویلیام مور؛ آلاسکا

پل کاپیتان ویلیام مور؛ آلاسکا
پل رودخانه سیدو؛ چین

پل رودخانه سیدو؛ چین
پل رودخانه سیدو؛ چین

پل رودخانه سیدو؛ چین
پل رودخانه سیدو؛ چین

پل رودخانه سیدو؛ چین
پل طنابی حسینی؛ پاکستان

پل طنابی حسینی؛ پاکستان
پل طنابی حسینی؛ پاکستان

پل طنابی حسینی؛ پاکستان
پل طنابی حسینی؛ پاکستان

پل طنابی حسینی؛ پاکستان
پل مکیناک؛ میشیگان

پل مکیناک؛ میشیگان
پل مکیناک؛ میشیگان

پل مکیناک؛ میشیگان
پل ۱۰ کیلومتری؛ فلوریدا

پل ۱۰ کیلومتری؛ فلوریدا
پل ۱۰ کیلومتری؛ فلوریدا

پل ۱۰ کیلومتری؛ فلوریدا
پل ۱۰ کیلومتری؛ فلوریدا

پل ۱۰ کیلومتری؛ فلوریدا
پل فولادی میلاو؛‌ فرانسه

پل فولادی میلاو؛‌ فرانسه
پل فولادی میلاو؛‌ فرانسه

پل فولادی میلاو؛‌ فرانسه
پل فولادی میلاو؛‌ فرانسه

پل فولادی میلاو؛‌ فرانسه
پل پونچارترین؛ لویزیانا

پل پونچارترین؛ لویزیانا
پل پونچارترین؛ لویزیانا

پل پونچارترین؛ لویزیانا
پل کنفدراسیون؛ کانادا

پل کنفدراسیون؛ کانادا
پل کنفدراسیون؛ کانادا

پل کنفدراسیون؛ کانادا
پل کنفدراسیون؛ کانادا

پل کنفدراسیون؛ کانادا
پل ایشیما اوهاشی؛ ژاپن

پل ایشیما اوهاشی؛ ژاپن
پل ایشیما اوهاشی؛ ژاپن

پل ایشیما اوهاشی؛ ژاپن
پل کوئپوس؛ کاستاریکا

پل کوئپوس؛ کاستاریکا
پل کوئپوس؛ کاستاریکا

پل کوئپوس؛ کاستاریکا
پل کوئپوس؛ کاستاریکا

پل کوئپوس؛ کاستاریکا
پل مردان شجاع؛ چین

پل مردان شجاع؛ چین
پل مردان شجاع؛ چین

پل مردان شجاع؛ چین
پل مردان شجاع؛ چین

پل مردان شجاع؛ چین
پل مردان شجاع؛ چین

پل مردان شجاع؛ چین
پل مردان شجاع؛ چین

پل مردان شجاع؛ چین