کاریکاتور

کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات پیرامون اسارت ۴۰۰ ترکمن شیعه توسط داعش، فقر و تکدی گری و روابط یونان و اتحادیه اروپا پرداختند.

کاریکاتور

داعش ۴۰۰ ترکمن شیعه از جمله زنان و کودکان را در شهر موصل زندانی کرده است.

کاریکاتور

عاملان اصلی تروریسم غرق در دریای خون

کاریکاتور

کاریکاتوری با موضوع روابط یونان و اتحادیه اروپا

کاریکاتور

راه حلی برای ریشه کن کردن فقر

کاریکاتور

جریان تکفیر توانست موضوع فلسطین و قدس را به حاشیه ببرد و ماموریت خود را در راستای اسلام هراسی ایفا کند.(کاریکاتوریست:عباس گودرزی)

کاریکاتور

بارش بی سابقه برف در بعضی کشور ها و مشکلات حمل و نقل ناشی از آن

کاریکاتور

«لطفا رمز کارت خود را وارد کنید» تکدی گری به سبک و سیاق مدرن