پایگاه خبری علت :؛فایل صوتی گلچین مداحی فاطمیه دوم با نوای سیدمهدی میرداماد ،محمد حسین حدادیان ،مهدی رسولی قابل دریافت است.

گلچین مداحی فاطمیه دوم

ای نگاهت پر از ستاره بیا

۰۰:۰۰۰۷:۵۴

هوا زجور مخالف چو قیرگون

۰۰:۰۰۰۸:۲۴

یا بضعه الرسول مولاتی زهرا

۰۰:۰۰۰۸:۴۳

دلتنگ دیدار صحن بقیعم

۰۰:۰۰۰۵:۰۹

آن کس که تو را شناخت …

۰۰:۰۰۰۵:۱۸
گلچین مداحی فاطمیه دوم

نمیگم مُفَّصَل شد اون کوچه یک لحظه مقتل

۰۰:۰۰۰۵:۳۵

سلامُ الله یا ابی عبدالله

۰۰:۰۰۰۲:۳۶

شیر جمل…

۰۰:۰۰۰۲:۲۵

روضه فاطمیه دوم با نوای سعیدحدادیان

۰۰:۰۰۲۸:۴۶
گلچین مداحی فاطمیه دوم

۰۱:۰۷۰۳:۰۰

۰۰:۰۰۰۵:۵۲

۰۰:۰۰۱۳:۲۸

۰۰:۰۰۰۹:۱۸