علت: دختر بچه یمنی که در حمله سعودی ها مام هشت اعضای خانواده اش را از دست داده و تلاش می کند با انگشتان کوچکش چشم کبودش را باز نگه دارد تا ببیند.
 در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.