علت: دختر بچه یمنی که در حمله سعودی ها مام هشت اعضای خانواده اش را از دست داده و تلاش می کند با انگشتان کوچکش چشم کبودش را باز نگه دارد تا ببیند.
 در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دختر بچه «یمنی» که در دنیا معروف شد