یاداشتی از مسیب سلطانی مدیر مسیول شفافیت در رابطه با شستا و انتشار اسناد

 

مسیب سلطانی-مدیر مسئول پایگاه خبری شفافیت: لازم به ذکر است احتمالا این گونه دستکاری ها در صورتجلسات ديگري هم در اين شركت و هم در ساير شركتهای گروه شستا رخ داده كه مدير عامل شستا  بايد پاسخگو باشد و از طرف دیگر  نهادهاي نظارتي و قضايي بايد بررسي كنند اين صورتجلسات به دستور كدام پدرخوانده اي در شستا تغيير مي كند و منافع آن به جيب چه كساني مي رود . این گزارش نمونه ای از دستکاری صورت جلسه هیأت مدیره صبا تامین و تحلیل آن پرداخته شده است. این حرکات قبلا در هیأت مدیره صبا تامین مشاهده نمی گردید لیکن با تغییراتی که طی دو مرحله در اعضای هیأت مدیره صبا تامین ایجاد شد و موجب حذف ناخودی ها و ورود خودی ها و افراد خنثی (نوخودی) در هیأت مدیره صبا تامین گردید، موجب شد شاهد چنین رفتارهای غیر حرفه ای مبنی بر تغییر و دستکاری در صورت جلسات هیأت مدیره باشیم.
مرحله اول پاک سازی در تاریخ 24/3/1399 بوده و نتیجه آن حذف یک ناخودی (سلمان خدم المله) و ورود یک خودی (علی مهدوی پارسا) در هیأت مدیره بود.

مرحله دوم پاک سازی در تاریخ 25/08/1399 بوده و نتیجه آن نیز حذف یک ناخودی (فریدون رهنمای رودپشتی) و ورود یک نوخودی (مهدی صادقی شاهدانی) در هیأت مدیره بود.

حال با دو تغییر و پاک سازی فوق، هیأت مدیره صبا تامین یکدست شده و دیگر می توانند هرگونه تخلفی را در آن انجام دهند. این تغییرات در اعضای هیأت مدیره موجب شد تا هیأت مدیره صبا تامین یکدست بله قربان گو شود تا شیوه مدیریت و اداره سوپر مارکتی در صبا تامین به نحو آسان تری پیاده سازی شود. در یک سوپر مارکت فقط یک نفر و آن هم صاحب آن تصمیم می گیرد و سایرین هیچگونه نقشی در تصمیمات ندارند و فقط دستورات را اجرا می کنند. در واقع در این نوع مدیریت همگی عروسک هایی هستند که توسط یک عروسک گردان اداره می شوند.

قطعا سوخت 85 هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم که در مقاله آقای بابادی به آن اشاره شد، توسط همین تغییر دهندگان صورتجلسه انجام شده است البته لازم به ذکر است اين افراد عروسك هايي بيش نيستند و بايد پدرخوانده و عروسك گردان اصلی شناسایی شده و به مردم معرفی گردد.
در ادامه به یک مورد تخلف کشف شده پس از تغییرات فوق می پردازیم که در آن صورت جلسه مربوط به مهر ماه سال 99 در اسفند ماه همان سال (حدودا 5 ماه بعد) جابجا و تغییراتی در آن داده شده است.
در ابتدا خلاصه ای از تصمیمات اتخاذ شده در صورت جلسه هیأت مدیره مهر ماه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین قبل از اصلاح و دستکاری و سپس صورت جلسه دستکاری شده ارائه گردیده و در نهایت تفاوت های هردو صورت جلسه و مخاطرات آن بیان شده است.

اهم تصمیمات در صورت جلسه هیأت مدیره قبل از اصلاح و دستکاری:
1-هیأت مدیره آیین نامه اموال که توسط مدیر مالی پیشنهاد شده بود را مورد تصویب قرار داده و مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص رعایت مفاد آیین نامه صورت پذیرد. (در صورت جلسه اصلاح شده این بند بطور کامل حذف شده است)
2-هیات مدیره آیین نامه انضباطی پیشنهادی مدیر مالی را پس از بررسی مورد تصویب قرار داد و مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص رعایت مفاد آیین نامه صورت پذیرد. (در صورت جلسه اصلاح شده ذکر شده که این آیین نامه به تایید واحد حقوقی و حراست نیز رسیده است. در واقع گویا این آیین نامه در مهر ماه که مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفته به هیچ عنوان به رویت واحد حقوقی و حراست نرسیده است)

اهم بندهای تصمیمات در صورت جلسه اصلاح شده: 
1-هیات مدیره آیین نامه انضباطی پیشنهادی مدیر مالی که به تایید واحد حقوقی و حراست رسیده را پس از بررسی مورد تصویب قرار داد و مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص رعایت مفاد آیین نامه صورت پذیرد.
2-هیات مدیره شرح وظایف واحد مالی و اداری شرکت را مورد بررسی قرار داده و پس از اعمال پاره ای اصلاحات تایید و تصویب نمود(جدید)
3-هیات مدیره منشور کمیته ریسک را پس از بحث و بررسی تصویب نمودند.(جدید- مصداق فریب نهادهای نظارتی در خصوص تصمیم گیری های حیاتی شرکت)
4-هیأت مدیره در خصوص خرید سهام شرکت صدر تامین از سرمایه گذاری تامین اجتماعی موافقت نمودند و مقرر گردید اقدامات لازم جهت نقل و انتقال صورت پذیرد. (جدید- مصداق فریب حسابرس)

اهم وجوه افتراق در صورت جلسه قدیم و جدید
1-در صورت جلسه قبلی، بندی تحت موضوع “تصویب آیین نامه اموال”بوده که در صورت جلسه جدید وجود ندارد. در این خصوص می بایست مشخص شود آیین نامه اموالی که تهیه شده و مقرر شده بود در صورت جلسه هیأت مدیره مورد تصویب قرار گیرد به چه دلیلی در صورت جلسه جدید مطرح نشده است؟
2-در بند تصویب آیین نامه انضباطی، عبارت ” به تایید واحد حقوقی و حراست رسیده” افزوده شده است. موارد 3 و 4 فوق در صورت جلسه اصلاح شده بندهای جدیدی بوده که در صورت جلسه قبلی وجود نداشته است. خلاصه ای از آن به شرح زیر می باشد.
3-:قبل از مطرح کردن بند مربوط به کمیته ریسک لازم است به اهم وظایف این کمیته و نقشی که این کمیته می تواند در راستای بهبود وضعیت هر شرکتی داشته باشد، پرداخته شده است.
مهمترین وظیفه کمیته ریسک شناسایی انواع ریسک های هر صنعت و ارائه راهکار جهت پوشش و مقابله با ریسک های پیشرو می باشد. با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در بازار سرمایه فعال بوده، متعاقبا با ریسک های متعددی روبرو می باشد لذا تشکیل کمیته ریسک برای آن بسیار لازم و ضروری است. لیکن مشاهده می شود که تا اسفند ماه آثاری از تشکیل این کمیته و همچنین ساز و کار فعالیت آن وجود ندارد.

منتها با گنجاندن این بند در صورت جلسه مهر ماه می خواهند این را به اثبات برسانند که شرکت سرمایه گذاری صبا تامین پیش از این کمیته مذکور را تشکیل داده و از رهنمودهای آن بهره مند می شود. حال این سوال مطرح می شود که تا پیش از این، ریسک های این غول سرمایه گذاری کشور به چه شکلی اداره شده است؟ طبیعتا جوابی بجز مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ذهن نمی رسد. در ادامه سوالی دیگر می تواند پرسیده شود که آیا اداره یک شرکت سرمایه گذاری با بیش از 30 هزار میلیارد تومان دارایی و نقش تاثیرگذار آن در بازار سرمایه می بایست شخص محور باشد؟ آیا در دست داشتن همچین قدرتی موجب فساد نمی شود؟ آیا اداره یک غول سرمایه گذاری می بایست مشابه یک سوپرمارکت کوچک باشد که فقط یک نفر در آن تصمیم گرفته و مابقی اجرا کننده و بله قربان گو باشند؟
4- بند مربوط به خرید سهام صدر تامین: طبق قانون تجارت شرکت ها می بایست درپرداخت سود بین سهامداران تساوی و عدالت را رعایت نمایند. اضافه کردن بند خرید سهام صدر تامین نمونه ای از فریب حسابرس جهت وانمود کردن به رعایت تساوی حقوق بین سهامداران می باشد. طبق اظهارات مطرح شده، بند مذکور بابت تذکر حسابرس شرکت مبنی بر “عدم رعایت تساوی حقوق بین سهامداران” به صورت جلسه هیأت مدیره اضافه شده تا بتوانند بند حسابرسی مربوط به عدم رعایت تساوی حقوق بین سهامداران را حذف کنند. صبا تامین سود شستا را پرداخت کرده لیکن بخشی از سود سهامداران خرد را همچنان پرداخت نکرده است.

البته دلیل عدم پرداخت سود سهامداران خرد، شرکت دادن آنها در افزایش سرمایه در جریان شرکت صبا تامین مطرح می شود. حال که حسابرس به جهت این عدم رعایت تساوی حقوق سهامداران به صبا تامین تذکر داده است، به جهت فریب حسابرس، مبالغ پرداخت شده به شستا را به عنوان مبالغ پرداختی جهت خرید سهام صدر تامین و نه پرداخت سود سهام عنوان کرده اند لذا شرکت صبا تامین جهت حذف بند حسابرس، مطرح کرده که پرداخت های نقدی به شستا بابت سود نقدی نبوده و در عوض آن، سهام صدر تامین را از شستا خریداری کرده است.

با توجه به مطرح کردن موضوع خرید سهام صدر تامین توسط صبا تامین ، موضوع پرداخت سود سهام شستا زودتر از سود سهام سهامداران خرد پوشش داده شده و متعاقبا بند حسابرس نیز در این خصوص حذف شده است

خلاصه و نتیجه گیری
در این گزارش یک نمونه اصلاح و دستکاری در صورت جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به جهت فریب نهادهای نظارتی و حسابرس شرکت مطرح شد. با اضافه کردن تصویب منشور کمیته ریسک در صورت جلسه مهر ماه که اصلاح آن را در اسفند ماه انجام داده بودند ثابت کردند که کمیته ریسک نقشی قابل ذکری در این شرکت نداشته و کلیه امورات این شرکت 30 هزار میلیارد تومانی تنها توسط یک تصمیم گیرنده و جمعی بله قربان گو انجام می پذیرد.

بجای اینکه یک گروه حرفه این متشکل از نخبگان کشور در کمیته حسابرسی در خصوص ریسک های پیشروی شرکت تحلیل و بررسی کرده و نتیجه را به مدیر عامل جهت تصمیم گیری ارائه دهند، یک نفر که مدیر عامل شرکت است بجای همه تصمیم گرفته و اجرا می کند. لازم به ذکر است که رویه جدا از اینکه تا کنون به چه نتیجه ای، مثبت یا منفی ختم شده، قطعاً در بازار سرمایه محکوم به شکست است. مضافا اینکه با دستکاری صورت جلسه هیأت مدیره بندی اضافه شده تا حسابرس شرکت را فریب داده تا به هر نحوی گزارش مقبول دریافت نمایند. پول پرداختی به سهامدار اصلی به عنوان سود سهام، به غلط و با چند نامه بازی به منابع پرداختی بابت خرید سهام جا زده و حسابرس را فریب می دهند. در انتها این سوال مطرح می شود که آیا این رویه ادامه خواهد داشت؟ آیا شرکت ها می توانند پاک سازی و یکدست سازی هیأت مدیره و سپس دستکاری در صورت جلسات، هر واقعه ای را به غلط به دینفعان شرکت خورانده و آنها را فریب دهند؟
لازم به ذکر است اگر این گونه موارد مصداق دستکاری در اسناد شرکت تشخیص داده شود،عوامل اجرای آن مجرم محسوب شده و می بایست محکوم به شش ماه تا سه سال حبس شود. در کشورهای دیگر عواقب این گونه جرم ها بیشتر بوده می تواند منجر به محروم شدن شخص از کلیه امکانات عمومی ، اخراج از شرکت، ممنوعین از هرگونه فعالیت و … شود. در پایان خاطر نشان می شود اگر این امر در جهت منافع شخصی یا منافع سازمان باشد، در نهایت ضرر آن نصیب مردم شده و موجب ضربه جدی به سرمایه اجتماعی خواهد شد.
صورت جلسه های هیأت مدیره
صورت جلسه مهر ماه قبل از اصلاح

انتهای پیام /*

مطلب پیشنهادی

سرلشکر باقری درگذشت امیر «سیاوش جوادیان» را تسلیت گفت

سرلشکر باقری درگذشت امیر «سیاوش جوادیان» را تسلیت گفت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *