به گزارش راگانیوز به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ری، امین بابایی مشاور فرماندار، رئیس اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه ری و رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی این شهرستان گفت: « از همان روزی که فرمان آغاز انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ شد، اعضای این کمیته نیز همگام با سایر همکاران، برای آنکه انتخابات پر شور و با نشاط برگزار شود، هم قسم شدند.»
وی افزود: «همکاران کمیته اطلاع رسانی حتی در ایام تعطیلات عید به صورت مستمر و پیوسته در حال انجام وظیفه و خدمت رسانی به مردم بودند و تمامی مراحل انتخابات را با گزارش های تصویری و همچنین اخبار خود، مستند کردند.»
مشاور فرماندار ضمن تاکید بر این که مشی و مرام کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، حفظ بی طرفی در انتخابات است، تصریح کرد: «از همان روز اول در کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی متعهد شدیم که در راستای سیاست های کلی نظام و در جهت نیل به هدف خویش که همانا حضور حداکثری مردم در بزنگاه انتخابات است، در کمیته تبلیغات، بی طرفی خود را حفظ کرده و تنها به تشویق مردم برای حضور گسترده در انتخابات همت بگماریم.»
رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ری، در مورد تعداد جلسات این کمیته گفت: «در این مدت ما سه جلسه برگزار کردیم که حاصل آن اقدامات خوب و مثمر ثمر در خصوص تبلیغات محیطی در شهرستان بود و در این مسیر همه روابط عمومی های ادارات شهرستان نیز با هدایت راهبردی این کمیته، گام های موثری در این خصوص برداشتند.»
مشاور فرماندار در ادامه جلسه به دو حوزه وظایف روابط عمومی ها در ایام انتخابات اشاره کرد و گفت: «در ایام انتخابات، اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری و همچنین روابط عمومی سایر ادارات، باید در دو حوزه انجام وظیفه می کردند. یک حوزه در ارتباط با کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی بود که می بایست در این عرصه، در حفظ بی طرفی خویش می کوشیدند و دیگری عرصه وظایف ذاتی اداری آنها بود که باید برای انجام متعالی آن تلاش می کردند.»
بابایی انجام توامان این دو وظیفه را از جمله ماموریت های حساس و ظریف کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی برشمرد و اظهار داشت: «مسلما ما به عنوان روابط عمومی ادارات و نهادهای متبوع باید در جهت اطلاع رسانی شفاف به مردم و همچنین ایجاد جو امید و نشاط، خدمات انجام شده را به اطلاع عموم می رساندیم و از سوی دیگر به دلیل این وطیفه ای از جانب ستاد انتخابات بر دوش ما نهاده شده بود، مکلف به حفظ بی طرفی در اذهان عمومی بودیم. خوشبختانه این دو ماموریت ظریف و حساس را به خوبی انجام دادیم و هم در اطلاع رسانی در خدمات انجام شده و تزریق امید و نشاط به جامعه موفق بودیم و هم در زمینه حفظ بی طرفی و انجام رسالتی که در کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی به عهده ما بود، توفیق داشتیم.