۱۴۲۸۹۰۰۷۹۳۰۴۰_۱۱۱۰۳۰۷۲_۱۰۱۵۳۳۴۰۸۴۱۵۳۱۹۸۰_۶۲۶۴۲۰۷۳۹۳۴۶۷۰۶۰۲۳۴_o

پایگاه خبر ی علت :رسول خادم پس از هفتمین قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های جام جهانی اظهار کرد: این دوره از رقابتها بسیار عجیب و سنگین بود و تکلیف نهایی سه مسابقه ما با کشتی سنگین وزنها مشخص شد.

به گزارش ایسنا، رییس فدراسیون کشتی ادامه داد: این مسابقات یک تورنمنت سنگین و سخت بود و به لحاظ یک میدان تدارکاتی خوب و اینکه به ارزیابی از نحوه کار کشتی گیرانمان برسیم بسیار مثمر ثمر بود. این رقابتها به ما نشان داد که در چه وضعیتی هستیم و باید چه اقداماتی را تا المپیک انجام دهیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره استفاده از نفرات اصلی ایران در این رقابت ها در فاصله دو ماه مانده به المپیک و این که آیا از این کار پشیمان است یا خیر گفت: از اینکه کشتی گیران اصلی را تا حدود دو ماه تا المپیک به میدان فرستادیم اصلا پشیمان نیستیم چرا که عملکرد نفرات باید در تورنمنت سنگینی مورد ارزیابی قرار می گرفت.