پایگاه خبری علت :رضا رشیدپور در گفت‌وگوی دیشب با روحانی در بیان برخی از آمارها همچون تعداد خانواده های درگیر در موضوع موسسات مالی و اعتباری و نرخ ارز اشتباهات بزرگی داشت.
شاهین جمشیدی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: خبر جالبی خوندم از گفتگوی دیشب رئیس جمهور که گفت برنامه ی دیشب برنده ای نداشت ولی رشیدپور هم بازنده نبود، از خیلی جهات جمله ی درستیه، حساسیت و تنوع گفتگوی دیشب و همچنین شخصیت رضا رشیدپور خیلی ها رو بر آن داشت تا یادداشتی در باب این گفتگو بنویسند، من نیز هم تحلیل رسانه ای به این داستان دارم، گفتگوی رئیس جمهور با رضا رشیدپور با توجه به تبلیغات انجام شده توسط هر دو نفر نسبت به خودشان خیلی ها را به جهت تماشای گفتگوی متفاوت تهییج و پای تلویزیون نشاند. گرچه این تفاوت بیشتر در حد انتظار و تاکیدات تبلیغی مجری گفتگو بود تا چیزی که در عمل بشه دید. البته تحلیل گفتگوی دیشب با مصاحبه های قبلی که مرتضی حیدری عهده دار آن بود یا حتی قبل تر از آنکه نمایشی طراحی شده بود تا رئیس جمهور با سه مجری مصاحبه کند این را روشن میسازد که رشیدپور توانست این تفاوت را نسبت به مجری های قبلی ایجاد نماید اما همچنان با انتظارها فاصله داشت.
رشیدپور خیلی در این برنامه از واژه های جسارت کردن، لبخند به لب شماست استفاده کردحتی در بیان برخی از آمارها همچون تعداد خانواده های درگیر در موضوع موسسات مالی و اعتباری و نرخ ارز اشتباهات بزرگی داشت و نتوانست تفاوت گفتگو با مقام اول اجرایی یک کشور را با یک برنامه روتین صبحگاهی تشخیص دهد و سعی داشت با این بزرگنمایی در ارائه آمار رئیس جمهور را در این پروپاگاندای خود همراه نماید.
نکته ی دیگر در تحلیل برنامه ی دیشب این بود که او در بیانش به نحوی نمایندگی مردم ایران را داشت که احتمالا خیلی از مردم متوجه نشدندچه وقت و چه زمانی این نمایندگی به او داده شد جمله هایی که مضمون آنها اینگونه برداشت میشد که مردم فقط به او پناه می برند او بارها در این گفت و گو اعلام کرد مردم به من درباره ی فلان مشکل می گویند ، یا برای من میفرستند و حتی جایی از چارچوب متانت خارج شد و به رئیس جمهور گفت اگر درست است فیلم و عکسش چرا منتشر نشده و در این بین فرصت را مغتنم شمرد و تبلیغ برنامه ی خودش را نیز کرد و گفت من در برنامه حالا خورشید آن را پخش میکنم . به طور کل تفاوت پرسشگری رشیدپور با سایر مجریانی که در مقابل رئیس جمهور نشستند از لحاظ پوشش (تیپ) ، چهره و قدرت بیان قابل دفاع است و به راحتی نمره ی خوبی می گیرد ، البته در نتیجه گیری ،گفتگوی جذابی نبود زیرا همچنان پاسخ دلیل بالا رفتن قیمت دلار را نتوانست از رئیس جمهور بگیرد . یکی از دلایل سردی فضای این گفتگو شاید پاسخ ها بود که مردم به این ادبیات عادت دارند ، پاسخ هایی که که با درایت و زیرکی صورت مسئله را تایید و سپس پاک میکند