خبرگزاری ایسنا: در پنج روز کاری بورس تهران در این هفته نماگر بازار سرمایه ۱۰۸ واحد رشد کرد و وارد کانال ۸۸ هزار واحدی شد. در این مدت شاخص صنعت نیز توانست با ۱۱۹ واحد رشد مواجه شود.

در هفدهم آبان‌ماه سال جاری شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران، در تراز ۸۷ هزار و ۸۹۷ واحدی قرار داشت، اما در طی پنج روز کاری هفته گذشته این عدد تا رقم ۸۸ هزار و ۵ واحدی بالا رفت و در نتیجه شاهد ۱۰۸ واحد رشد بود.

همچنین در این مدت شاخص آزاد شناور پس از ۱۳۳ واحد رشد از رقم ۹۴ هزار و ۶۵۶ واحدی تا عدد ۹۴ هزار و ۷۸۹ بالا رفت و با ۱۳۳ واحد رشد همراه شد.

شاخص بازار اول نیز که در تاریخ مذکور در تراز ۶۱ هزار و ۴۸۱ واحدی قرار داشت با رشد ۸۴ واحدی مواجه شد و تا رقم ۶۱ هزار و ۵۶۵ واحدی بالا رفت.

در این مدت شاخص بازار دوم با ۱۹۳ واحد افزایش از تراز ۱۹۲ هزار و ۲۲۵ به تراز ۱۹۲ هزار و ۴۱۸ رسید و شاخص صنعت نیز از تراز ۷۶ هزار و ۸۵۶ تا رقم ۷۶ هزار و ۹۷۵ بالا رفت و با ۱۱۹ واحد رشد روبرو شد.

نکته قابل توجه برای روزهای آینده بر اساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار، شرکت پارس پامچال(شپمچا) از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ ۲۷ آبان ماه سال جاری حذف و به بازار پایه فرابورس  منتقل می شود.