پایگاه خبری تحلیلی علت
امروز : شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ مصادف است با Saturday 29 April 2017
عناوین کل اخبار |
منو اصلی

شاخص بورس

آخرین به روز رسانی:   ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۶/۱/۲۹
نام شاخص حجم ارزش بالاترین کمترین قیمت آخرین
مقدار تغییر مقدار تغییر
تجارت الكترونيك پارسيان ۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱۶ ۱۱۱۶ ۱۱۱۶ -۱۵۹۳ (-۵۸.۸۰%) ۱۱۱۶ -۱۵۹۳ (-۵۸.۸۰%)
پتروشيمي جم ۹۵۹,۰۳۲ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۹۹ ۹۳۰۰ ۹۴۱۶ ۳۲ (۰.۳۴%) ۹۳۶۹ -۱۵ (-۰.۱۶%)
نفت سپاهان ۹۵,۸۶۹ ۷۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷۵۰۰ ۷۳۲۴ ۷۴۰۶ ۴ (۰.۰۵%) ۷۴۹۰ ۸۸ (۱.۱۹%)
فولاد خوزستان ۹۴۰,۸۷۲ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۸۰ ۳۲۰۱ ۳۲۶۹ -۲۳ (-۰.۷۰%) ۳۲۰۹ -۸۳ (-۲.۵۲%)
مهندسي‌نصيرماشين‌ ۹۳۶,۹۲۹ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸۰ ۴۹۸۶ ۵۰۴۹ -۶۲ (-۱.۲۱%) ۵۰۳۹ -۷۲ (-۱.۴۱%)
ح . گروه صنعتي پاكشو ۹,۳۳۵ ۹۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۸۰۱ ۹۹۷۷ -۲۱ (-۰.۲۱%) ۱۰۰۰۰
ليزينگ‌ايران‌ ۹۳,۱۹۴ ۱۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۲۳ ۱۲۸۰ ۱۳۱۱ ۱ (۰.۰۸%) ۱۳۰۴ -۶ (-۰.۴۶%)
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ ۹۲۲ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۹۱۱ ۱۰۹۱۱ ۱۰۳۹۵ ۳ (۰.۰۳%) ۱۰۹۱۱ ۵۱۹ (۴.۹۹%)
توريستي ورفاهي آبادگران ايران ۹۱۶,۵۹۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۴۰ ۲۴۵۲ ۲۵۰۲ ۵۰ (۲.۰۴%) ۲۴۷۵ ۲۳ (۰.۹۴%)
پاكسان‌ ۹,۱۶۰,۰۰۰ ۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۳۷ ۶۲۲۳ ۶۴۵۵ ۲۲۹ (۳.۶۸%) ۶۵۳۷ ۳۱۱ (۵.۰۰%)
ايران‌ خودرو ۹,۰۲۰,۰۰۰ ۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۰۰ ۲۷۰۰ ۲۷۰۰ -۶۲ (-۲.۲۴%) ۲۷۰۰ -۶۲ (-۲.۲۴%)
بانك تجارت ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۳ ۶۰۷ ۶۰۹ ۱ (۰.۱۶%) ۶۱۰ ۲ (۰.۳۳%)
ح . نيروترانس‌ ۸۹۶,۴۹۴ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۰ (۰.۰۰%) ۴۰۰۰ ۰ (۰.۰۰%)
سرمايه گذاري خوارزمي ۸,۸۴۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰ ۸۰۰ ۸۱۲ -۱ (-۰.۱۲%) ۸۱۹
داروپخش‌ (هلدينگ‌ ۸,۷۹۰ ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۶۵۰ ۱۳۱۹۴ ۱۳۸۷۰ -۱۸ (-۰.۱۳%) ۱۳۶۵۰ -۲۳۸ (-۱.۷۱%)
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ۸۷۱,۷۰۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹۸ ۲۹۱۱ ۲۹۷۱ -۷۸ (-۲.۵۶%) ۲۹۷۹ -۷۰ (-۲.۳۰%)
لعابيران‌ ۸۵۷,۲۸۲ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۴۰ ۳۹۱۸ ۳۹۶۸ -۶۳ (-۱.۵۶%) ۳۹۹۹ -۳۲ (-۰.۷۹%)
ايران‌ مرينوس‌ ۸۴۴ ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۷۲۱۰ ۷۲۱۰ ۷۰۷۱ ۲ (۰.۰۳%) ۷۲۱۰ ۱۴۱ (۱.۹۹%)
ايران‌ ترانسفو ۸۳۵,۰۸۲ ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۴۰ ۶۱۸۲ ۶۲۹۱ -۱۶ (-۰.۲۵%) ۶۲۵۰ -۵۷ (-۰.۹۰%)
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ ۸۳۳,۸۶۵ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹۴ ۴۵۵۵ ۴۶۷۳ ۲۰۲ (۴.۵۲%) ۴۶۹۴ ۲۲۳ (۴.۹۹%)
پلاسكوكار ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷۰ ۱۰۰۰ ۱۰۲۵ -۱۹ (-۱.۸۲%) ۱۰۲۰ -۲۴ (-۲.۳۰%)
معدني‌وصنعتي‌چادرملو ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱۳ ۱۸۱۳ ۱۸۱۳ ۰ (۰.۰۰%) ۱۸۱۳ ۰ (۰.۰۰%)
داده‌پردازي‌ايران‌ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۶۰ ۴۰۴۲ ۴۳۰۰ ۱۴۷ (۳.۵۴%) ۴۳۶۰ ۲۰۷ (۴.۹۸%)
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۸۱۵,۱۲۶ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴۴ ۱۳۴۴ ۱۳۲۳ ۴۳ (۳.۳۶%) ۱۳۴۴ ۶۴ (۵.۰۰%)
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ ۸۱۲,۴۵۸ ۸۷۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۹۲ ۱۰۷۳ ۱۰۸۸ -۲۵ (-۲.۲۵%) ۱۰۸۰ -۳۳ (-۲.۹۶%)
پتروشيمي‌ خارك‌ ۸۰,۸۰۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۴۲۳۹ ۱۴۳۵۳ -۱۳ (-۰.۰۹%) ۱۴۴۰۰
ح. سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۸۰,۲۶۰,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۰ (۰.۰۰%) ۱۳۰۱
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ -۵ (-۰.۳۶%) ۱۳۸۰ -۵ (-۰.۳۶%)
سيمان‌ ايلام‌ ۷۶۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۹۰ ۳۹۹۰ ۴۱۹۹ -۱ (-۰.۰۲%) ۳۹۹۰ -۲۱۰ (-۵.۰۰%)
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ ۷,۵۳۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۹۳ ۲۳۵۰ ۲۴۵۹ ۸۴ (۳.۵۴%) ۲۴۹۳ ۱۱۸ (۴.۹۷%)
سرما آفرين‌ ۷۴۹,۰۴۲ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰۰ ۳۸۳۳ ۴۰۰۲ -۳۰ (-۰.۷۴%) ۴۰۰۰ -۳۲ (-۰.۷۹%)
سيمان‌شاهرود ۷۴,۶۳۸ ۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷۹۵ ۱۶۹۹ ۱۷۲۶ -۴ (-۰.۲۳%) ۱۷۳۰ ۰ (۰.۰۰%)
گروه دارويي سبحان ۷۴,۱۴۳ ۴۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵۴۹۹ ۵۴۳۰ ۵۴۹۲ -۲ (-۰.۰۴%) ۵۴۹۹
پارس‌ سرام‌ ۷۴,۱۲۸ ۲۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۹۲ ۳۱۱۳ -۱۲ (-۰.۳۸%) ۳۰۹۲ -۳۳ (-۱.۰۶%)
محورسازان‌ايران‌خودرو ۷۴۱,۱۹۹ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۳۵ ۲۳۶۲ -۷۲ (-۲.۹۶%) ۲۳۵۹ -۷۵ (-۳.۰۸%)
سيمان‌ شرق‌ ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۷۰ ۱۱۰۱ ۱۱۵۰ ۳۴ (۳.۰۵%) ۱۱۵۵ ۳۹ (۳.۴۹%)
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر ۷,۳۷۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳۷ ۲۱۰۹ ۲۱۵۳ -۲۹ (-۱.۳۳%) ۲۱۴۰ -۴۲ (-۱.۹۲%)
نوردوقطعات‌ فولادي‌ ۷,۲۲۷ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱۹۴ ۵۱۹۴ ۴۹۶۵ ۱۸ (۰.۳۶%) ۵۱۹۴ ۲۴۷ (۴.۹۹%)
توسعه‌شهري‌توس‌گستر ۷۱,۸۳۴ ۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷۸۰ ۲۷۴۹ ۲۷۱۱ ۲۰ (۰.۷۴%) ۲۷۶۹ ۷۸ (۲.۹۰%)
صنعتي‌ آما ۷,۱۶۳ ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۵۰۰ ۴۳۰۵ ۴۴۲۲ ۰ (۰.۰۰%) ۴۵۰۰
كارت اعتباري ايران كيش ۷۱۴,۸۴۴ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۰۰ ۴۹۰۰ ۴۹۸۰ -۱۳۵ (-۲.۶۴%) ۴۹۶۱ -۱۵۴ (-۳.۰۱%)
رادياتور ايران‌ ۷۱۲,۴۰۲ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷۵ ۳۲۶۲ ۳۳۲۱ ۱۴ (۰.۴۲%) ۳۳۵۷ ۵۰ (۱.۵۱%)
البرزدارو ۷۰,۷۳۸ ۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۲۹۲۰ ۱۳۰۳۹ ۴۰ (۰.۳۱%) ۱۳۲۹۷ ۲۹۸ (۲.۲۹%)
معدني و صنعتي گل گهر ۷,۰۶۰,۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۹۸ ۲۱۹۵ ۲۲۳۷ -۱۳ (-۰.۵۸%) ۲۲۶۶
سامان‌ گستراصفهان‌ ۷۰,۴۹۷ ۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۹۴۶ ۱۸۲۸ ۱۸۹۱ -۳ (-۰.۱۶%) ۱۸۴۸ -۴۶ (-۲.۴۳%)
پتروشيمي فجر ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۰۸ ۵۷۰۸ ۵۷۰۸ -۳۰۰ (-۴.۹۹%) ۵۷۰۸ -۳۰۰ (-۴.۹۹%)
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ ۷۰,۰۰۰ ۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ۹۳۲۹ ۸۸۹۰ ۹۰۳۹ ۱۵۴ (۱.۷۳%) ۹۳۲۹ ۴۴۴ (۵.۰۰%)
سرمايه‌گذاري‌ملت‌ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۰ ۸۰۹ ۸۲۳ ۴۵ (۵.۷۸%) ۸۳۰ ۵۲ (۶.۶۸%)
تراكتورسازي‌ايران‌ ۶۶,۳۳۰,۰۰۰ ۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰۰ ۳۱۰۰ ۳۱۰۰ ۷۰ (۲.۳۱%) ۳۱۰۰ ۷۰ (۲.۳۱%)
شركت ارتباطات سيار ايران ۶۳۳,۳۷۲ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۲۰۰ ۳۵۸۵۰ ۳۵۹۷۹ -۷ (-۰.۰۲%) ۳۵۹۹۵
كاشي‌ نيلو ۶۳۲,۵۰۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۶۹ ۱۸۶۱ ۱۸۶۱ -۹۷ (-۴.۹۵%) ۱۸۶۱ -۹۷ (-۴.۹۵%)
دارويي‌ رازك‌ ۶,۳۰۰ ۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳۲۹۹ ۲۲۶۵۰ ۲۳۴۷۰ -۳۲ (-۰.۱۴%) ۲۲۶۵۰ -۸۵۲ (-۳.۶۳%)
كاشي‌ سعدي‌ ۶۲,۸۵۸ ۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۷۰ ۲۱۰۰ ۲۱۷۵ -۲۳ (-۱.۰۵%) ۲۱۶۷ -۳۱ (-۱.۴۱%)
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند ۶,۱۷۰,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸۱ ۲۰۴۰ ۲۱۶۱ ۸۳ (۳.۹۹%) ۲۱۸۱ ۱۰۳ (۴.۹۶%)
مهركام‌پارس‌ ۶۱۱,۲۰۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۰۹ ۱۶۶۰ ۱۶۷۱ -۳۹ (-۲.۲۸%) ۱۶۶۰ -۵۰ (-۲.۹۲%)
داروسازي‌ روزدارو ۶,۰۷۸ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰۸۰ ۲۰۰۰ ۱۹۸۳ ۲ (۰.۱۰%) ۲۰۸۰ ۹۹ (۵.۰۰%)
ح . مس‌ شهيدباهنر ۶۰,۶۴۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۷ ۳۵۱ ۳۵۵ -۳۴ (-۸.۷۴%) ۳۵۱ -۳۸ (-۹.۷۷%)
ايران‌ تاير ۶۰۵,۷۵۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵۰ ۴۰۷۰ ۴۱۵۸ -۷ (-۰.۱۷%) ۴۱۱۰ -۵۵ (-۱.۳۲%)
پتروشيمي فناوران ۶,۰۵۱ ۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۹۵۰ ۱۸۵۳۰ ۱۸۹۳۶ -۱ (-۰.۰۱%) ۱۸۵۳۰ -۴۰۷ (-۲.۱۵%)
تراكتورسازي‌ايران‌ ۵۹۵,۰۴۱ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵۰ ۲۶۸۰ ۲۷۲۵ ۱۶ (۰.۵۹%) ۲۷۲۷ ۱۸ (۰.۶۶%)
ليزينگ ايرانيان ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۴۰ ۲۲۵۰ ۲۳۳۵ ۱۰۶ (۴.۷۶%) ۲۳۴۰ ۱۱۱ (۴.۹۸%)
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۵,۸۵۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۳۳ ۱۴۵۰ ۱۵۲۸ ۶۸ (۴.۶۶%) ۱۵۳۳ ۷۳ (۵.۰۰%)
فولاد خراسان ۵۶۵,۷۶۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸۱ ۴۴۸۱ ۴۶۵۳ -۶۳ (-۱.۳۴%) ۴۴۸۱ -۲۳۵ (-۴.۹۸%)
سايپاشيشه‌ ۵۶۰,۸۸۴ ۹۹۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۸۱ ۱۷۴۴ ۱۷۶۸ ۲۸ (۱.۶۱%) ۱۷۷۰ ۳۰ (۱.۷۲%)
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ ۵,۵۸۰,۰۰۰ ۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۹۸ ۴۷۵۵ ۴۷۸۹ -۲۱۶ (-۴.۳۲%) ۴۷۵۵ -۲۵۰ (-۵.۰۰%)
سايپا ۵۵,۶۳۰,۰۰۰ ۷۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱۰ ۱۳۶۴ ۱۳۸۶ -۲۲ (-۱.۵۶%) ۱۳۶۸ -۴۰ (-۲.۸۴%)
كارخانجات‌داروپخش‌ ۵,۵۳۰,۰۰۰ ۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۸۶ ۶۰۸۶ ۶۰۸۶ ۰ (۰.۰۰%) ۶۰۸۶ ۰ (۰.۰۰%)
زامياد ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵ ۷۸۵ ۷۸۵ ۱۵ (۱.۹۵%) ۷۸۵ ۱۵ (۱.۹۵%)
نفت‌ بهران‌ ۵۴۸,۱۸۸ ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۹۹ ۹۵۱۳ ۹۵۷۱ -۱۱ (-۰.۱۱%) ۹۵۲۲ -۶۰ (-۰.۶۳%)
سيمان‌غرب‌ ۵۴,۶۰۹ ۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹۰۰ ۳۷۲۰ ۳۸۱۳ ۲۰ (۰.۵۳%) ۳۸۱۰ ۱۷ (۰.۴۵%)
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ ۵۳۷,۳۸۵ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸۰ ۲۶۲۱ ۲۶۳۹ -۸ (-۰.۳۰%) ۲۶۲۸ -۱۹ (-۰.۷۲%)
حفاري شمال ۵۲۵,۲۴۳ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۸۸ ۳۶۹۰ ۳۷۶۶ -۵۲ (-۱.۳۶%) ۳۶۹۶ -۱۲۲ (-۳.۲۰%)
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ ۵۲,۳۶۰ ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴۲۹ ۴۱۲۱ ۴۳۵۳ ۲۵ (۰.۵۸%) ۴۴۲۹ ۱۰۱ (۲.۳۳%)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹۵ ۱۲۴۰ ۱۲۶۵ ۴ (۰.۳۲%) ۱۲۴۰ -۲۱ (-۱.۶۷%)
پشم‌شيشه‌ايران‌ ۵۱,۵۷۰ ۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱۱۹۹ ۱۰۵۰۰ ۱۰۹۸۹ ۳۱۰ (۲.۹۰%) ۱۱۰۰۰ ۳۲۱ (۳.۰۱%)
گروه دارويي بركت ۵,۱۱۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵۰ ۱۸۷۲ ۱۹۱۲ ۱۸ (۰.۹۵%) ۱۹۱۶ ۲۲ (۱.۱۶%)
كمباين‌ سازي‌ ايران‌ ۵,۰۹۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۲ ۸۳۶ ۸۴۰ -۱۴ (-۱.۶۴%) ۸۳۸ -۱۶ (-۱.۸۷%)
شيشه‌ همدان‌ ۵۰۷,۱۴۹ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۹۸ ۸۰۸۰ ۸۲۵۸ -۲۰۱ (-۲.۳۸%) ۸۲۲۳ -۲۳۶ (-۲.۷۹%)
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ ۵,۰۱۰,۰۰۰ ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۸۲ ۴۰۰۲ ۴۲۵۲ ۱۷۳ (۴.۲۴%) ۴۲۴۹ ۱۷۰ (۴.۱۷%)
مخابرات ايران ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵۰ ۲۳۵۰ ۲۳۵۰ ۰ (۰.۰۰%) ۲۳۵۰ ۰ (۰.۰۰%)
فولاد اميركبيركاشان ۵۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۴۸۸ ۰ (۰.۰۰%) ۱۰۵۰۰
سازه‌ پويش‌ ۵۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲۳۹۲ ۲۲۳۹۲ ۲۲۶۹۸ ۰ (۰.۰۰%) ۲۲۳۹۲ -۳۰۶ (-۱.۳۵%)
بانك پاسارگاد ۴۹۴,۰۵۰,۰۰۰ ۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶۸ ۱۰۶۸ ۱۰۶۸ ۵۰ (۴.۹۱%) ۱۰۶۸ ۵۰ (۴.۹۱%)
ايركا پارت صنعت ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵۰ ۱۳۴۰ ۱۴۳۵ ۵۴ (۳.۹۱%) ۱۴۵۰ ۶۹ (۵.۰۰%)
پتروشيمي فجر ۴۸۵,۷۵۷ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۸۵ ۵۹۳۲ ۵۹۶۷ -۵ (-۰.۰۸%) ۵۹۸۰
سيمان‌هگمتان‌ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱۱ ۱۸۱۱ -۷۸ (-۴.۱۳%) ۱۸۱۱ -۷۸ (-۴.۱۳%)
كابل‌ البرز ۴,۶۹۰,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۳۷ ۳۰۵۰ ۳۲۴۲ ۶۳ (۱.۹۸%) ۳۰۹۰ -۸۹ (-۲.۸۰%)
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ ۴,۶۶۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲۷ ۱۱۹۲ ۱۲۲۶ ۵۷ (۴.۸۸%) ۱۲۲۷ ۵۸ (۴.۹۶%)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۴,۶۳۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸۸ ۲۱۶۴ ۲۱۷۷ -۱۹ (-۰.۸۷%) ۲۱۸۸ -۸ (-۰.۳۶%)
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ ۴۶۲,۴۵۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹۰ ۲۶۱۱ ۲۶۴۴ -۷۴ (-۲.۷۲%) ۲۶۵۰ -۶۸ (-۲.۵۰%)
كاشي‌ پارس‌ ۴۵,۹۵۳ ۳۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷۴۰۰ ۷۵۲۱ -۱۸۶ (-۲.۴۱%) ۷۵۰۱ -۲۰۶ (-۲.۶۷%)
پالايش نفت تهران ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۲۹ ۲۵۵۶ ۲۵۷۳ -۵۸ (-۲.۲۰%) ۲۵۶۲ -۶۹ (-۲.۶۲%)
كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌ ۴۴,۸۵۹ ۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳۷۴۶ ۳۵۵۰ ۳۶۷۴ -۴ (-۰.۱۱%) ۳۵۵۰ -۱۲۸ (-۳.۴۸%)
فيبر ايران‌ ۴۴,۷۱۵ ۳۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۸۴۹۶ ۸۲۳۳ ۸۲۹۳ ۶۰ (۰.۷۳%) ۸۴۹۶ ۲۶۳ (۳.۱۹%)
ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ ۴۴,۱۹۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۸ ۳۲۵ ۳۲۵ -۱ (-۰.۳۱%) ۳۲۵ -۱ (-۰.۳۱%)
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد ۴,۳۹۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵۰ ۱۲۸۰ ۱۳۳۰ ۳۸ (۲.۹۴%) ۱۳۴۰ ۴۸ (۳.۷۲%)
سرمايه گذاري اعتبار ايران ۴۳,۷۲۶ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹۹ ۱۱۴۵ ۱۱۶۱ ۱ (۰.۰۹%) ۱۱۹۹ ۳۹ (۳.۳۶%)
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ۴۳۶,۷۴۶ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۴۵ ۳۵۰۰ ۳۵۶۹ ۲ (۰.۰۶%) ۳۵۵۰ -۱۷ (-۰.۴۸%)
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ ۴۳۵,۶۰۲ ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۳۷۳ ۱۴۳۷۰ ۱۵۳۵۳ ۷۱۲ (۴.۸۶%) ۱۵۳۷۳ ۷۳۲ (۵.۰۰%)
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸۱ ۳۳۸۱ ۳۴۶۹ ۱۵۳ (۴.۶۱%) ۳۴۸۱ ۱۶۵ (۴.۹۸%)
پلي‌اكريل‌ ۴۳,۳۵۰,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۵ ۶۵۹ ۶۸۵ -۱ (-۰.۱۵%) ۶۷۴ -۱۲ (-۱.۷۵%)
ح . سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ۴۲,۶۲۰,۰۰۰ ۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹ ۹ ۹ ۰ (۰.۰۰%) ۹ ۰ (۰.۰۰%)
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو ۴۲۰,۴۹۶ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۵۰ ۸۸۰۰ ۸۹۰۴ -۹۰ (-۱.۰۰%) ۸۸۶۶ -۱۲۸ (-۱.۴۲%)
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰۶ ۲۱۳۰ ۲۲۰۰ ۹۹ (۴.۷۱%) ۲۲۰۶ ۱۰۵ (۵.۰۰%)
پتروشيمي‌شيراز ۴۰۱,۵۱۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۴۹ ۲۵۶۲ ۲۶۴۲ -۱۱ (-۰.۴۱%) ۲۶۰۰ -۵۳ (-۲.۰۰%)
تايدواترخاورميانه ۴۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۸۳ ۳۸۸۳ ۳۸۸۳ ۱۸۴ (۴.۹۷%) ۳۸۸۳ ۱۸۴ (۴.۹۷%)
ح . شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ ۴۰,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۲۱ ۱۶۴۳ -۲۱ (-۱.۲۶%) ۱۶۲۱ -۴۳ (-۲.۵۸%)
سيمان‌هرمزگان‌ ۴,۰۰۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴۵۷۰ ۴۵۶۰ ۴۷۱۱ -۳ (-۰.۰۶%) ۴۵۶۰ -۱۵۴ (-۳.۲۷%)
گروه‌ صنعتي‌ بارز ۳۹,۵۰۰ ۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ۳۵۵۵ ۳۴۳۰ ۳۵۳۲ -۲ (-۰.۰۶%) ۳۴۵۶ -۷۸ (-۲.۲۱%)
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ ۳۹,۳۸۰ ۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹۰۰ ۲۶۵۲ ۲۷۶۷ -۱۳ (-۰.۴۷%) ۲۷۹۹
توسعه معدني و صنعتي صبانور ۳,۹۳۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۳۰ ۲۹۸۲ ۳۰۶۶ -۶۸ (-۲.۱۷%) ۳۰۹۰ -۴۴ (-۱.۴۰%)
سيمان‌سپاهان‌ ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰۳ ۱۲۳۹ ۱۲۸۷ ۴۴ (۳.۵۴%) ۱۲۹۵ ۵۲ (۴.۱۸%)
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۱ ۸۹۹ ۹۱۸ ۱۳ (۱.۴۴%) ۹۱۵ ۱۰ (۱.۱۰%)
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ ۳۸۹,۵۰۹ ۸۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳۲۰ ۲۲۱۴ ۲۲۷۱ -۴ (-۰.۱۸%) ۲۲۸۹
بيمه آسيا ۳۸۸,۴۲۴ ۷۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۸۵ ۱۸۱۱ ۱۸۶۸ -۱۱ (-۰.۵۹%) ۱۸۷۰ -۹ (-۰.۴۸%)
لبنيات‌كالبر ۳,۸۲۰,۰۰۰ ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷۸ ۲۶۵۰ ۲۷۶۸ ۱۲۲ (۴.۶۱%) ۲۷۷۸ ۱۳۲ (۴.۹۹%)
سرمايه گذاري پرديس ۳۷,۶۳۱ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۰۳۶ ۱۰۳۶ ۰ (۰.۰۰%) ۱۰۵۰
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۳۷,۵۴۸ ۲۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ۷۲۸۰ ۶۸۵۰ ۷۱۳۵ -۴۷ (-۰.۶۵%) ۷۰۶۸ -۱۱۴ (-۱.۵۹%)
داروسازي زاگرس فارمد پارس ۳۷۰,۵۹۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۴۹ ۶۰۰۰ ۶۳۴۹ ۱۶۶ (۲.۶۸%) ۶۳۰۰ ۱۱۷ (۱.۸۹%)
توليدمحورخودرو ۳۶,۶۵۰ ۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰۳۰ ۲۸۵۴ ۲۹۸۳ -۲۰ (-۰.۶۷%) ۲۹۸۷ -۱۶ (-۰.۵۳%)
سرمايه گذاري دارويي تامين ۳۶۶,۰۵۱ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۴۷ ۵۹۹۷ ۵۹۹۴ ۶ (۰.۱۰%) ۶۰۴۷ ۵۹ (۰.۹۹%)
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ۳۶۱,۶۰۴ ۵۵۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۳۱ ۱۵۸۵ -۶ (-۰.۳۸%) ۱۵۵۰ -۴۱ (-۲.۵۸%)
داروسازي‌ كوثر ۳,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۲۲ ۱۷۲۸ ۱۸۱۲ ۷۶ (۴.۳۸%) ۱۸۲۱ ۸۵ (۴.۹۰%)
صنايع‌شيميايي‌سينا ۳۶,۰۲۸ ۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۷۰۰ ۱۳۱۲۰ ۱۳۴۳۳ -۲۳۱ (-۱.۶۹%) ۱۳۶۹۴
نفت‌ پارس‌ ۳۵,۷۱۰ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۳۹ ۴۷۵۱ ۴۸۶۲ ۳ (۰.۰۶%) ۴۸۰۰ -۵۹ (-۱.۲۱%)
ح . رادياتور ايران‌ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵۰ ۲۳۵۰ ۲۳۵۰ ۲۲۵ (۱۰.۵۹%) ۲۳۵۰ ۲۲۵ (۱۰.۵۹%)
بانك‌پارسيان‌ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴۸ ۱۱۰۷ ۱۱۴۵ -۱۸ (-۱.۵۵%) ۱۱۲۰ -۴۳ (-۳.۷۰%)
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴۰ ۳۳۳۳ ۳۳۸۶ ۱۴ (۰.۴۲%) ۳۳۵۳ -۱۹ (-۰.۵۶%)
خوراك‌ دام‌ پارس‌ ۳,۵۲۴ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۶۴۰۱ ۶۴۰۰ ۶۷۱۶ -۱۷ (-۰.۲۵%) ۶۴۰۱ -۳۳۲ (-۴.۹۳%)
سيمان‌ صوفيان‌ ۳۵۱,۸۳۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹۰ ۲۸۳۵ ۲۹۳۸ -۲۰ (-۰.۶۸%) ۲۹۰۰ -۵۸ (-۱.۹۶%)
سيمان‌فارس‌ ۳۵۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۶۹۶۲ ۶۹۶۲ ۷۳۲۷ -۱ (-۰.۰۱%) ۶۹۶۲ -۳۶۶ (-۴.۹۹%)
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۶ (۸.۷۰%) ۷۵ ۶ (۸.۷۰%)
گروه‌بهمن‌ ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴۹ ۱۹۹۸ ۲۰۰۸ -۲۷ (-۱.۳۳%) ۲۰۰۰ -۳۵ (-۱.۷۲%)
سايپا ديزل‌ ۳۴,۳۷۰,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵۰ ۱۰۸۰ ۱۱۱۸ -۵ (-۰.۴۵%) ۱۱۱۶ -۷ (-۰.۶۲%)
داروسازي‌ اكسير ۳۳۹,۱۹۸ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۷۲ ۵۳۰۰ ۵۴۶۹ ۲۵۷ (۴.۹۳%) ۵۴۷۲ ۲۶۰ (۴.۹۹%)
پتروشيمي پرديس ۳۳۸,۴۳۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۲۰ ۷۷۰۰ ۷۷۷۹ ۱۳ (۰.۱۷%) ۷۸۱۸ ۵۲ (۰.۶۷%)
توسعه‌شهري‌توس‌گستر ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۷۷ ۱۹۷۷ ۱۹۷۷ -۱۰۲ (-۴.۹۱%) ۱۹۷۷ -۱۰۲ (-۴.۹۱%)
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ۳۳۳,۳۸۱ ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۷۴ ۱۴۴۷ ۱۴۸۷ -۱ (-۰.۰۷%) ۱۴۵۰ -۳۸ (-۲.۵۵%)
سيمان فارس و خوزستان ۳,۲۸۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷۶ ۱۶۰۱ ۱۶۴۶ ۴۹ (۳.۰۷%) ۱۶۴۰ ۴۳ (۲.۶۹%)
تكنوتار ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸۵ ۲۵۵۰ ۲۶۴۸ ۱۲ (۰.۴۶%) ۲۶۷۰ ۳۴ (۱.۲۹%)
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر ۳۲۲,۷۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۳۶ ۷۵۰۰ ۸۰۳۷ ۲۸۸ (۳.۷۲%) ۷۷۰۰ -۴۹ (-۰.۶۳%)
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۳۲,۲۲۷ ۲۵۶,۶۰۰,۰۰۰ ۸۲۸۰ ۷۷۷۷ ۸۰۳۰ -۶۷ (-۰.۸۳%) ۷۸۹۰ -۲۰۷ (-۲.۵۶%)
بيمه ما ۳۱۷,۵۶۴ ۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۱۷۰ ۲۱۱۲ ۲۱۴۱ ۲۵ (۱.۱۸%) ۲۱۱۲ -۴ (-۰.۱۹%)
داروسازي‌ سينا ۳۱,۲۹۸ ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴۴۲ ۱۹۸۱۰ ۱۹۶۲۶ ۹۹ (۰.۵۱%) ۲۰۴۴۲ ۹۱۵ (۴.۶۹%)
داروسازي‌ امين‌ ۳۰۹,۳۷۵ ۵۵۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸۳۷ ۱۷۶۳ ۱۸۰۲ ۱ (۰.۰۶%) ۱۸۰۵ ۴ (۰.۲۲%)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه ۳۰۵,۲۵۷ ۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۵۰ ۲۹۸۵ ۳۰۴۵ -۵ (-۰.۱۶%) ۳۰۳۸ -۱۲ (-۰.۳۹%)
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ ۳,۰۴۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸۴ ۳۰۵۱ ۳۱۱۹ ۵۴ (۱.۷۶%) ۳۰۹۰ ۲۵ (۰.۸۲%)
نيروكلر ۳,۰۴۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۶۹ ۴۲۰۰ ۴۳۴۹ ۱۸۸ (۴.۵۲%) ۴۳۶۹ ۲۰۸ (۵.۰۰%)
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۰۰ ۱۸۶۰ ۱۸۸۵ ۴ (۰.۲۱%) ۱۸۸۳ ۲ (۰.۱۱%)
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۲۹۵,۰۹۰,۰۰۰ ۵۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۹۰ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ -۳۹ (-۲.۰۷%) ۱۸۴۷ -۴۰ (-۲.۱۲%)
چيني‌ ايران ۲۹۴,۹۲۴ ۸۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۱۶۶ ۳۰۰۹ ۳۰۳۴ -۱۳۲ (-۴.۱۷%) ۳۰۰۹ -۱۵۷ (-۴.۹۶%)
پالايش نفت اصفهان ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۳۳ ۳۰۳۶ ۳۰۷۳ -۶۹ (-۲.۲۰%) ۳۰۵۰ -۹۲ (-۲.۹۳%)
بانك خاورميانه ۲۹۰,۹۹۰ ۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳۸۰ ۲۲۷۸ ۲۳۶۳ -۶ (-۰.۲۵%) ۲۳۸۰
الكتريك‌ خودرو شرق‌ ۲۸۷,۴۰۷ ۷۰۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۴۵۰ ۲۴۶۴ -۳۹ (-۱.۵۶%) ۲۴۷۰ -۳۳ (-۱.۳۲%)
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ ۲۸,۴۵۰,۰۰۰ ۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱۶ ۳۱۲۱ ۳۲۵۲ ۹۳ (۲.۹۴%) ۳۳۱۶ ۱۵۷ (۴.۹۷%)
سيمان‌اصفهان‌ ۲۷,۵۵۱ ۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷۳۴۸ ۱۶۵۲۷ ۱۶۵۳۴ ۸ (۰.۰۵%) ۱۶۵۲۷ ۱ (۰.۰۱%)
حمل‌ونقل‌توكا ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰۹ ۲۹۴۴ ۳۰۴۰ -۱۹ (-۰.۶۲%) ۳۰۵۹ ۰ (۰.۰۰%)
سيمان‌اروميه‌ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۰۷ ۴۳۰۱ ۴۴۰۵ ۲۰۷ (۴.۹۳%) ۴۴۰۷ ۲۰۹ (۴.۹۸%)
ليزينگ‌خودروغدير ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳۰ ۱۲۵۰ ۱۲۸۶ -۲۹ (-۲.۲۱%) ۱۲۸۳ -۳۲ (-۲.۴۳%)
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد ۲۷۱,۶۶۷ ۴۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۲۹ ۱۶۹۰ ۱۷۳۵ -۲ (-۰.۱۲%) ۱۶۹۵ -۴۲ (-۲.۴۲%)
ح .گروه دارويي سبحان ۲۷,۱۴۲ ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۴۳۲۷ ۴۱۸۱ ۴۲۴۴ ۶۸ (۱.۶۳%) ۴۲۹۹ ۱۲۳ (۲.۹۵%)
كيميدارو ۲۷۱,۰۵۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۹۰ ۸۶۵۰ ۹۲۰۵ ۲۲۵ (۲.۵۱%) ۹۰۰۲ ۲۲ (۰.۲۴%)
چرخشگر ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱۰ ۲۰۲۰ ۲۰۶۸ -۵۸ (-۲.۷۳%) ۲۱۰۰ -۲۶ (-۱.۲۲%)
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۰۰ ۹۲۰۰ ۹۲۰۰ ۴۶ (۰.۵۰%) ۹۲۰۰ ۴۶ (۰.۵۰%)
داروسازي‌ ابوريحان‌ ۲۶,۶۲۰ ۱۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷۵۹۰ ۷۵۰۰ ۷۳۹۷ ۳۴ (۰.۴۶%) ۷۵۹۰ ۲۲۷ (۳.۰۸%)
ايران‌دارو ۲۶۵,۷۳۰ ۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۱۳ ۳۴۲۱ ۳۵۸۱ ۱۴۰ (۴.۰۷%) ۳۶۱۳ ۱۷۲ (۵.۰۰%)
سيمان‌خاش‌ ۲۵۹ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۹۲۵۰ ۹۲۵۰ ۸۹۰۱ ۲ (۰.۰۲%) ۹۲۵۰ ۳۵۱ (۳.۹۴%)
درخشان‌ تهران‌ ۲۵۷,۰۵۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۴۶ ۴۵۹۵ ۴۶۴۸ -۲۱ (-۰.۴۵%) ۴۶۰۵ -۶۴ (-۱.۳۷%)
مخابرات ايران ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۹۸ ۲۲۳۹ ۲۲۵۶ ۱۸ (۰.۸۰%) ۲۲۶۰ ۲۲ (۰.۹۸%)
كارتن‌ ايران‌ ۲,۴۴۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰۴ ۳۸۹۹ ۳۹۹۷ ۱۸۳ (۴.۸۰%) ۴۰۰۴ ۱۹۰ (۴.۹۸%)
بانك صادرات ايران ۲۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۵ ۹۷۷ ۱۰۰۵ ۱۱ (۱.۱۱%) ۹۷۹ -۱۵ (-۱.۵۱%)
پارس‌ دارو ۲۴,۱۱۲ ۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۲۰۳ ۱۴۵۵۶ ۷۳ (۰.۵۰%) ۱۵۰۰۰ ۵۱۷ (۳.۵۷%)
كربن‌ ايران‌ ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۷۵ ۳۵۳۲ ۳۷۴۹ ۱۵۳ (۴.۲۵%) ۳۷۷۵ ۱۷۹ (۴.۹۸%)
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين ۲,۳۹۱ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۷۳۶۰ ۷۰۱۰ ۷۱۱۱ -۳ (-۰.۰۴%) ۷۰۱۱ -۱۰۳ (-۱.۴۵%)
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹۹ ۱۰۸۳ ۱۰۹۹ -۴ (-۰.۳۶%) ۱۰۸۵ -۱۸ (-۱.۶۳%)
سالمين‌ ۲,۳۶۷ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۲۱۵۷ ۲۱۵۷ ۲۰۵۶ ۱ (۰.۰۵%) ۲۱۵۷ ۱۰۲ (۴.۹۶%)
رينگ‌سازي‌مشهد ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۵ ۹۶۲ ۹۷۱ -۳۴ (-۳.۳۸%) ۹۶۸ -۳۷ (-۳.۶۸%)
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا ۲۳۱,۱۵۹ ۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۴۹ ۳۳۳۱ ۳۳۸۱ ۵۶ (۱.۶۸%) ۳۳۷۸ ۵۳ (۱.۵۹%)
كارخانجات توليدي شهيد قندي ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶۷ ۲۶۸۰ ۲۷۳۸ -۴۶ (-۱.۶۵%) ۲۶۹۰ -۹۴ (-۳.۳۸%)
سيمان‌ كرمان‌ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۰۰ ۲۶۵۰ ۲۷۰۶ -۵۶ (-۲.۰۳%) ۲۶۵۰ -۱۱۲ (-۴.۰۶%)
لنت‌ ترمزايران‌ ۲۲,۳۷۴ ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳۱۲۹ ۲۹۵۷ ۳۰۸۷ -۲۱ (-۰.۶۸%) ۲۹۵۸ -۱۵۰ (-۴.۸۳%)
پتروشيمي‌ خارك‌ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۳۷۰ ۱۵۳۷۰ ۱۵۳۷۰ ۶۴۳ (۴.۳۷%) ۱۵۳۷۰ ۶۴۳ (۴.۳۷%)
افست‌ ۲۱,۳۲۵ ۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰ ۸۸۰۳ ۸۶۷۳ ۸۹۷۱ -۸۳ (-۰.۹۲%) ۸۶۷۳ -۳۸۱ (-۴.۲۱%)
بيمه ملت ۲۱۲,۱۰۶ ۳۹۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۹۷ ۱۸۱۷ ۱۹۰۰ -۱۲ (-۰.۶۳%) ۱۸۹۷ -۱۵ (-۰.۷۸%)
پالايش نفت بندرعباس ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۲۸ ۵۱۱۰ ۵۱۷۱ -۴۵ (-۰.۸۶%) ۵۱۵۰ -۶۶ (-۱.۲۷%)
سرمايه‌گذاري‌ سايپا ۲۰,۹۲۰,۰۰۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶۹ ۱۰۱۱ ۱۰۳۷ -۲۶ (-۲.۴۵%) ۱۰۳۰ -۳۳ (-۳.۱۰%)
كارخانجات‌داروپخش‌ ۲۰۷,۶۱۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۳۴ ۵۶۴۵ ۵۷۳۳ ۲۷۲ (۴.۹۸%) ۵۷۳۴ ۲۷۳ (۵.۰۰%)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۲۰۶,۳۹۳ ۷۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۲۰ ۳۷۵۸ ۳۸۳۹ -۶ (-۰.۱۶%) ۳۷۷۰ -۷۵ (-۱.۹۵%)
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۰۰ ۳۸۰۰ ۳۸۰۰ ۱۲۴ (۳.۳۷%) ۳۸۰۰ ۱۲۴ (۳.۳۷%)
ايران‌ارقام‌ ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۵۰ ۷۰۱۰ ۷۱۳۵ -۲۳۵ (-۳.۱۹%) ۷۱۵۰ -۲۲۰ (-۲.۹۹%)
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ ۲۰۳,۱۶۶ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۴۶ ۶۰۰۰ ۶۳۰۱ ۱۸۳ (۲.۹۹%) ۶۳۴۶ ۲۲۸ (۳.۷۳%)
سيمان‌ بجنورد ۲۰,۱۶۰ ۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷۵۱۳ ۷۸۹۵ -۱۳ (-۰.۱۶%) ۷۹۹۷
تجارت الكترونيك پارسيان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰ ۱۰۳ (۳.۰۳%) ۳۵۰۰ ۱۰۳ (۳.۰۳%)
بانك خاورميانه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۹۵ ۲۱۹۵ ۲۱۹۵ ۰ (۰.۰۰%) ۲۱۹۵ ۰ (۰.۰۰%)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰۵ ۲۱۰۵ ۲۱۰۵ ۲ (۰.۱۰%) ۲۱۰۵ ۲ (۰.۱۰%)
پتروشيمي مبين ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۰۰ ۴۴۲۰ ۴۴۷۴ ۵۲ (۱.۱۸%) ۴۴۵۲ ۳۰ (۰.۶۸%)
قند لرستان‌ ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۸۶ ۵۴۰۷ ۵۶۹۸ ۱۸۷ (۳.۳۹%) ۵۵۵۰ ۳۹ (۰.۷۱%)
حمل و نقل بين المللي خليج فارس ۱۹۷,۶۰۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵۰ ۵۹۰۰ ۵۹۸۱ -۲۰۶ (-۳.۳۳%) ۶۰۶۰ -۱۲۷ (-۲.۰۵%)
سيمان‌ بهبهان‌ ۱,۹۵۶ ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶۰۰۵ ۱۵۹۵۰ ۱۶۲۵۳ -۱۹ (-۰.۱۲%) ۱۶۰۰۵ -۲۶۷ (-۱.۶۴%)
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹۳ ۱۰۹۳ ۱۰۹۳ ۵۲ (۵.۰۰%) ۱۰۹۳ ۵۲ (۵.۰۰%)
ح . نيروكلر ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۳ -۶ (-۰.۴۵%) ۱۳۳۰ -۹ (-۰.۶۷%)
بيمه البرز ۱۹۲,۷۸۶ ۲۴۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۲۰ ۱۲۷۶ ۱۳۱۷ -۳ (-۰.۲۳%) ۱۳۰۰ -۲۰ (-۱.۵۲%)
موتوژن‌ ۱۹۲,۳۴۲ ۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴۹۸۸ ۴۸۴۳ ۴۸۹۱ ۴۶ (۰.۹۵%) ۴۸۷۳ ۲۸ (۰.۵۸%)
كالسيمين‌ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴۵ ۳۱۸۰ ۳۱۹۹ -۲۳ (-۰.۷۱%) ۳۱۹۹ -۲۳ (-۰.۷۱%)
زامياد ۱۹,۰۷۰,۰۰۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۲ ۹۲۹ ۹۳۷ -۳۰ (-۳.۱۰%) ۹۳۱ -۳۶ (-۳.۷۲%)
گروه مپنا (سهامي عام) ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۶۶ ۸۰۳۰ ۸۲۵۴ ۲۱ (۰.۲۶%) ۸۰۷۲ -۱۶۱ (-۱.۹۶%)
سپنتا ۱,۸۶۳ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۷۰۳ ۱۳۷۰۳ ۱۳۹۰۵ -۱۱ (-۰.۰۸%) ۱۳۷۰۳ -۲۱۳ (-۱.۵۳%)
ايران‌ياساتايرورابر ۱۸۲,۳۸۱ ۳۸۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱۶۵ ۲۱۱۰ ۲۱۲۷ -۳ (-۰.۱۴%) ۲۱۴۰
سيمان‌ كارون‌ ۱۸۱,۷۹۳ ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰۱ ۳۴۸۶ ۳۵۳۱ -۲۹ (-۰.۸۱%) ۳۵۴۶ -۱۴ (-۰.۳۹%)
دارويي‌ لقمان‌ ۱۸۱,۰۲۷ ۸۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴۹۲۶ ۴۷۲۰ ۴۸۷۵ ۱۸۳ (۳.۹۰%) ۴۹۲۶ ۲۳۴ (۴.۹۹%)
ح . سيمان‌ شرق‌ ۱۸۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۹ ۹ ۰ (۰.۰۰%) ۹ ۰ (۰.۰۰%)
پمپ‌ سازي‌ ايران‌ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰۳ ۳۲۶۱ ۳۴۶۷ ۳۵ (۱.۰۲%) ۳۴۰۵ -۲۷ (-۰.۷۹%)
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳۸ ۱۲۰۱ ۱۲۱۲ ۲ (۰.۱۷%) ۱۲۰۵ -۵ (-۰.۴۱%)
پارس‌ خزر ۱۷۷,۹۳۴ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲۳۰ ۱۱۸۲۰ ۱۲۰۳۹ ۱۳۵ (۱.۱۳%) ۱۲۰۰۰ ۹۶ (۰.۸۱%)
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ ۱۷۶,۵۳۱ ۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۲۵ ۱۲۴۱ ۱۲۸۵ -۸ (-۰.۶۲%) ۱۲۸۹ -۴ (-۰.۳۱%)
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۰۰ ۶۷۷۷ ۷۰۳۹ -۱۱ (-۰.۱۶%) ۶۷۹۰ -۲۶۰ (-۳.۶۹%)
سرمايه گذاري دارويي تامين ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۳۰ ۵۸۳۰ ۵۸۳۰ ۲۳ (۰.۴۰%) ۵۸۳۰ ۲۳ (۰.۴۰%)
قنداصفهان‌ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۱۲ ۷۳۸۰ ۷۵۷۶ ۳۲۶ (۴.۵۰%) ۷۵۹۰ ۳۴۰ (۴.۶۹%)
ايران‌ خودروديزل‌ ۱۶,۹۸۰,۰۰۰ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۱ ۸۹۹ ۹۱۰ -۲۹ (-۳.۰۹%) ۹۰۲ -۳۷ (-۳.۹۴%)
بيمه ملت ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۰ (۰.۰۰%) ۱۹۵۰ ۰ (۰.۰۰%)
آلومراد ۱۶۸,۸۳۲ ۶۹۶,۹۰۰,۰۰۰ ۴۴۴۳ ۴۱۰۰ ۴۱۲۸ -۱۵۹ (-۳.۷۱%) ۴۱۰۰ -۱۸۷ (-۴.۳۶%)
پست بانك ايران ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱۵ ۱۷۴۰ ۱۷۸۶ ۵۷ (۳.۳۰%) ۱۷۷۰ ۴۱ (۲.۳۷%)
پتروشيمي شازند ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۲۸ ۳۴۵۶ ۳۵۰۳ ۳ (۰.۰۹%) ۳۵۰۰ ۰ (۰.۰۰%)
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۷۶ ۱۳۰۰ ۱۳۴۴ ۱۱ (۰.۸۳%) ۱۳۴۶ ۱۳ (۰.۹۸%)
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۶۰ ۱۶۰۲ ۱۶۵۲ -۱۶ (-۰.۹۶%) ۱۶۴۶ -۲۲ (-۱.۳۲%)
سيمان آرتا اردبيل ۱,۵۸۶ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۹۵۸ ۱۱۵۱۸ -۱۶ (-۰.۱۴%) ۱۰۹۵۸ -۵۷۶ (-۴.۹۹%)
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵ ۳۸۱ ۳۸۱ -۴۲ (-۹.۹۳%) ۳۸۱ -۴۲ (-۹.۹۳%)
بيسكويت‌ گرجي‌ ۱۵۶,۳۱۷ ۵۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۸۴۰ ۳۷۰۲ ۳۸۳۴ ۱۷۶ (۴.۸۱%) ۳۸۴۰ ۱۸۲ (۴.۹۸%)
پارس‌ الكتريك‌ ۱۵۵,۹۲۲ ۶۸۶,۹۰۰,۰۰۰ ۴۴۴۹ ۴۳۵۴ ۴۴۰۵ ۴۳ (۰.۹۹%) ۴۳۹۹ ۳۷ (۰.۸۵%)
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵۵ ۲۴۴۷ ۲۵۰۲ ۵۹ (۲.۴۲%) ۲۴۸۰ ۳۷ (۱.۵۱%)
نيروترانس‌ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۴۶ ۸۶۵۰ ۸۹۱۸ ۳۹۸ (۴.۶۷%) ۸۹۴۶ ۴۲۶ (۵.۰۰%)
ح توسعه معدني و صنعتي صبانور ۱۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۰ (۰.۰۰%) ۱۱۰۰ ۰ (۰.۰۰%)
گلوكوزان‌ ۱۵,۱۳۰ ۶۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۴۰۷۹۸ ۴۰۷۹۸ ۳۹۸۲۳ ۹۶۷ (۲.۴۹%) ۴۰۷۹۸ ۱۹۴۲ (۵.۰۰%)
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان ۱۵۰,۶۸۶ ۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۹۹ ۱۱۹۷ ۱۱۹۶ ۰ (۰.۰۰%) ۱۱۹۷
پتروشيمي شازند ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۶۰ ۳۴۶۰ ۳۴۶۰ ۸ (۰.۲۳%) ۳۴۶۰ ۸ (۰.۲۳%)
بانك تجارت ۱۴۹,۵۲۰,۰۰۰ ۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰ ۶۵۰ ۶۵۰ ۳۰ (۴.۸۴%) ۶۵۰ ۳۰ (۴.۸۴%)
نورد آلومينيوم‌ ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۷۱ ۱۱۵۰ ۱۱۵۹ ۱ (۰.۰۹%) ۱۱۶۰ ۲ (۰.۱۷%)
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۷ -۴۷ (-۳.۳۷%) ۱۳۵۸ -۳۶ (-۲.۵۸%)
سيمان خوزستان ۱۴۷,۳۲۹ ۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱۷۸ ۳۰۰۲ ۳۰۹۴ ۶۷ (۲.۲۱%) ۳۱۶۷ ۱۴۰ (۴.۶۳%)
داروپخش‌ (هلدينگ‌ ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۷۸۵ ۱۹۷۸۵ ۱۹۷۸۵ ۰ (۰.۰۰%) ۱۹۷۸۵ ۰ (۰.۰۰%)
معدني‌ املاح‌ ايران‌ ۱,۴۵۰ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۲۸۹۵ -۲ (-۰.۰۲%) ۱۲۸۰۰ -۹۷ (-۰.۷۵%)
سيمان‌ دورود ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴۱ ۱۰۶۱ ۱۱۲۰ ۳۳ (۳.۰۴%) ۱۱۴۱ ۵۴ (۴.۹۷%)
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ ۱۴,۲۳۳ ۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰۳۹ ۱۱۶۰۰ ۱۱۵۴۷ ۸۱ (۰.۷۱%) ۱۲۰۳۹ ۵۷۳ (۵.۰۰%)
گروه مپنا (سهامي عام) ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۰۰ ۸۳۰۰ ۸۳۰۰ ۳۹ (۰.۴۷%) ۸۳۰۰ ۳۹ (۰.۴۷%)
جام‌دارو ۱,۳۴۳ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۶۳۷ ۱۲۵۹۸ ۱۲۰۷۵ ۱۸ (۰.۱۵%) ۱۲۶۳۷ ۵۸۰ (۴.۸۱%)
س. صنايع‌شيميايي‌ايران ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۹۰ ۳۷۰۰ ۳۷۹۰ ۴۶ (۱.۲۳%) ۳۸۷۲ ۱۲۸ (۳.۴۲%)
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ ۱۳۰,۲۲۷ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷۰۰ ۱۲۲۶۲ ۱۲۴۹۰ -۸۹ (-۰.۷۱%) ۱۲۷۰۰
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲۸ ۳۵۲۰ ۳۶۷۲ ۱۲۱ (۳.۴۱%) ۳۷۲۸ ۱۷۷ (۴.۹۸%)
صنعتي‌ بهشهر ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸۸ ۲۶۲۱ ۲۶۳۳ -۱۵ (-۰.۵۷%) ۲۶۳۰ -۱۸ (-۰.۶۸%)
كشت‌وصنعت‌پياذر ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۹۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۲۰ ۷۴۰۰ ۷۴۲۰ ۳۵۳ (۵.۰۰%) ۷۴۲۰ ۳۵۳ (۵.۰۰%)
قندهكمتان‌ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰۲ ۳۷۲۸ ۳۸۵۴ ۱۳۷ (۳.۶۹%) ۳۸۴۰ ۱۲۳ (۳.۳۱%)
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ ۱۲,۶۵۴ ۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۹۷۹ ۱۲۴۰۱ ۱۲۷۶۵ ۱۲ (۰.۰۹%) ۱۲۴۰۱ -۳۵۲ (-۲.۷۶%)
پتروشيمي‌ آبادان‌ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۸۸۱ ۲۹۲۶ ۲۵ (۰.۸۶%) ۳۰۰۰ ۹۹ (۳.۴۱%)
تجارت الكترونيك پارسيان ۱۲,۴۱۰,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۴۰ ۳۹۴۰ ۴۰۶۰ ۲ (۰.۰۵%) ۴۱۰۱ ۴۳ (۱.۰۶%)
صنايع پتروشيمي خليج فارس ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۵۰ ۴۴۲۲ ۴۴۸۷ ۲۰ (۰.۴۵%) ۴۴۸۷ ۲۰ (۰.۴۵%)
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۴۲ ۳۸۵۶ ۳۹۹۲ ۱۴۲ (۳.۶۹%) ۴۰۴۲ ۱۹۲ (۴.۹۹%)
ح . ايران‌ خودرو ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵ ۸۵۵ ۸۵۵ ۰ (۰.۰۰%) ۸۵۵ ۰ (۰.۰۰%)
گلتاش‌ ۱۲,۲۰۷ ۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲۷۹۵ ۱۲۵۰۰ ۱۲۴۲۸ ۴۶ (۰.۳۷%) ۱۲۶۰۲ ۲۲۰ (۱.۷۸%)
فولاد مباركه اصفهان ۱۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶۰ ۱۳۱۸ ۱۳۴۴ ۲۱ (۱.۵۹%) ۱۳۲۵ ۲ (۰.۱۵%)
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۱۲ ۱۵۵۲ ۱۵۶۸ -۲۶ (-۱.۶۳%) ۱۵۷۰ -۲۴ (-۱.۵۱%)
بانك انصار ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰۸ ۲۱۹۰ ۲۱۹۸ ۱ (۰.۰۵%) ۲۱۹۹ ۲ (۰.۰۹%)
گروه‌صنعتي‌بوتان‌ ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۲۵ ۳۸۲۱ ۴۰۰۴ ۱۷۰ (۴.۴۳%) ۳۹۹۳ ۱۵۹ (۴.۱۵%)
سيمان‌ داراب‌ ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۲۴ ۱۷۴۳ ۱۷۸۹ ۱۲ (۰.۶۸%) ۱۷۹۶ ۱۹ (۱.۰۷%)
سيمان‌ قائن‌ ۱۱,۴۸۲ ۲۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۵۷۵ ۱۹۶۰۰ ۲۰۳۱۴ -۲۵۲ (-۱.۲۳%) ۲۰۵۷۵
سيمان‌ شمال‌ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳۷ ۱۸۱۰ ۱۹۲۷ ۸۲ (۴.۴۴%) ۱۹۳۷ ۹۲ (۴.۹۹%)
داروسازي‌زهراوي‌ ۱۱,۲۵۷ ۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸۴۵۰ ۲۸۴۳۱ ۲۹۷۵۲ -۱۷۵ (-۰.۵۸%) ۲۸۴۳۱ -۱۴۹۶ (-۵.۰۰%)
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲۵ ۱۲۳۶ ۱۲۸۷ ۱۵ (۱.۱۸%) ۱۲۸۹ ۱۷ (۱.۳۴%)
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۶۶ ۲۹۵۲ ۳۱۲۵ ۱۰۹ (۳.۶۱%) ۳۱۶۶ ۱۵۰ (۴.۹۷%)
سيمان‌ صوفيان‌ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴۸ ۳۰۹۲ ۳۱۳۰ -۱۲۴ (-۳.۸۱%) ۳۱۵۰ -۱۰۴ (-۳.۲۰%)
معادن‌منگنزايران‌ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۴۰ ۲۲۲۵ ۲۳۰۵ ۲۷ (۱.۱۹%) ۲۲۸۷ ۹ (۰.۴۰%)
بيمه پارسيان ۱۱۰,۸۵۵ ۲۰۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۷۰ ۱۸۵۴ ۱۸۷۳ -۲ (-۰.۱۱%) ۱۸۵۴ -۲۱ (-۱.۱۲%)
كوير تاير ۱۱۰,۲۶۲ ۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۴۳ ۱۳۴۳ ۱۳۴۳ -۱۸۴۲ (-۵۷.۸۳%) ۱۳۴۳ -۱۸۴۲ (-۵۷.۸۳%)
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۱۰,۹۱۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۲۷ ۱۹۴۲ ۱۹۹۶ ۶۱ (۳.۱۵%) ۲۰۱۵ ۸۰ (۴.۱۳%)
بانك تجارت ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰۳ ۱۲۰۳ ۱۲۰۳ -۹۱ (-۷.۰۳%) ۱۲۰۳ -۹۱ (-۷.۰۳%)
پتروشيمي پرديس ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۸۳ ۸۱۸۳ ۸۱۸۳ ۸۱ (۱.۰۰%) ۸۱۸۳ ۸۱ (۱.۰۰%)
باما ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰۰ ۵۵۸۱ ۵۶۹۸ ۷۰ (۱.۲۴%) ۵۷۲۳ ۹۵ (۱.۶۹%)
پتروشيمي‌فارابي‌ ۱۰,۷۹۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۸۰ ۴۲۰۰ ۴۱۹۷ ۲ (۰.۰۵%) ۴۲۳۲ ۳۷ (۰.۸۸%)
فولاد آلياژي ايران ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵۰ ۱۹۰۸ ۱۹۱۷ ۱۰ (۰.۵۲%) ۱۹۱۰ ۳ (۰.۱۶%)
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵۸ ۱۰۹۱ ۱۱۲۳ -۱۲ (-۱.۰۶%) ۱۱۱۵ -۲۰ (-۱.۷۶%)
شركت ارتباطات سيار ايران ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹۰۰ ۳۵۹۰۰ ۳۵۹۰۰ -۸۳ (-۰.۲۳%) ۳۵۹۰۰ -۸۳ (-۰.۲۳%)
گروه صنعتي پاكشو ۱۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۹۹۰ ۱۱۵۶۲ ۱۱ (۰.۱۰%) ۱۲۰۰۰ ۴۴۹ (۳.۸۹%)
سيمان‌ سفيد ني‌ريز ۱,۰۰۰ ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۸۲۲ ۱۴۸۲۲ ۱۵۵۷۸ -۲۴ (-۰.۱۵%) ۱۴۸۲۲ -۷۸۰ (-۵.۰۰%)
منبع: فارس | طراح: پارس وی پی

 

00
 • پربازدیدترین ها
 • پربحث ترین ها
 • زیدان: اکنون بارسلونا قهرمان لالیگاست و رئال ارزشی ندارد!

  زیدان: اکنون بارسلونا قهرمان لالیگاست و رئال ارزشی ندارد!

  زیدان: اکنون بارسلونا قهرمان لالیگاست و رئال ارزشی ندارد!

  زیدان: اکنون بارسلونا قهرمان لالیگاست و رئال ارزشی ندارد!
  زیدان: اکنون بارسلونا قهرمان لالیگاست و رئال ارزشی ندارد!

  نامجو مطلق: تراکتورسازی اتفاقی به پیروزی رسید/نگران خستگی استقلال هستم

  نامجو مطلق: تراکتورسازی اتفاقی به پیروزی رسید/نگران خستگی استقلال هستم

  نامجو مطلق: تراکتورسازی اتفاقی به پیروزی رسید/نگران خستگی استقلال هستم

  نامجو مطلق: تراکتورسازی اتفاقی به پیروزی رسید/نگران خستگی استقلال هستم
  نامجو مطلق: تراکتورسازی اتفاقی به پیروزی رسید/نگران خستگی استقلال هستم

  محمد هاشمی در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»: «آیت الله» در مورد تعداد موافقین و مخالفین روحانی در شورای نگهبان اطلاعاتی داشت /روحانی براساس نظرسنجی ها پیروز است / خاطرات سری «آیت الله» بنابر اقتضای زمان منتشر می شود

  محمد هاشمی در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»: «آیت الله» در مورد تعداد موافقین و مخالفین روحانی در شورای نگهبان اطلاعاتی داشت /روحانی براساس نظرسنجی ها پیروز است / خاطرات سری «آیت الله» بنابر اقتضای زمان منتشر می شود

  محمد هاشمی در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»: «آیت الله» در مورد تعداد موافقین و مخالفین روحانی در شورای نگهبان اطلاعاتی داشت /روحانی براساس نظرسنجی ها پیروز است / خاطرات سری «آیت الله» بنابر اقتضای زمان منتشر می شود

  محمد هاشمی در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»: «آیت الله» در مورد تعداد موافقین و مخالفین روحانی در شورای نگهبان اطلاعاتی داشت /روحانی براساس نظرسنجی ها پیروز است / خاطرات سری «آیت الله» بنابر اقتضای زمان منتشر می شود
  محمد هاشمی در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»: «آیت الله» در مورد تعداد موافقین و مخالفین روحانی در شورای نگهبان اطلاعاتی داشت /روحانی براساس نظرسنجی ها پیروز است / خاطرات سری «آیت الله» بنابر اقتضای زمان منتشر می شود

  طعم شیرین فوتبال در سرزمین اسطوره‌ای با چاشنی دلهره

  طعم شیرین فوتبال در سرزمین اسطوره‌ای با چاشنی دلهره

  طعم شیرین فوتبال در سرزمین اسطوره‌ای با چاشنی دلهره

  طعم شیرین فوتبال در سرزمین اسطوره‌ای با چاشنی دلهره
  طعم شیرین فوتبال در سرزمین اسطوره‌ای با چاشنی دلهره

  سفرهای حجت الاسلام رئیسی ارتباطی باافرادوجریانهای سیاسی خاص ندارد

  سفرهای حجت الاسلام رئیسی ارتباطی باافرادوجریانهای سیاسی خاص ندارد

  سفرهای حجت الاسلام رئیسی ارتباطی باافرادوجریانهای سیاسی خاص ندارد

  سفرهای حجت الاسلام رئیسی ارتباطی باافرادوجریانهای سیاسی خاص ندارد
  سفرهای حجت الاسلام رئیسی ارتباطی باافرادوجریانهای سیاسی خاص ندارد

  احمد توکلی: مطالبه عمومی برای مناظره زنده نامزدها را بپذیرید

  احمد توکلی: مطالبه عمومی برای مناظره زنده نامزدها را بپذیرید

  احمد توکلی: مطالبه عمومی برای مناظره زنده نامزدها را بپذیرید

  احمد توکلی: مطالبه عمومی برای مناظره زنده نامزدها را بپذیرید
  احمد توکلی: مطالبه عمومی برای مناظره زنده نامزدها را بپذیرید

   منتقدان دولت حامی احمدی نژاد هستند/ بیکاری مربوط به دولت قبل است

   منتقدان دولت حامی احمدی نژاد هستند/ بیکاری مربوط به دولت قبل است

   منتقدان دولت حامی احمدی نژاد هستند/ بیکاری مربوط به دولت قبل است

   منتقدان دولت حامی احمدی نژاد هستند/ بیکاری مربوط به دولت قبل است
   منتقدان دولت حامی احمدی نژاد هستند/ بیکاری مربوط به دولت قبل است

  میزان گزارش می دهد جنگنده صاعقه؛ راحت برای خلبان و ترسناک برای دشمن + تصاویر

  میزان گزارش می دهد جنگنده صاعقه؛ راحت برای خلبان و ترسناک برای دشمن + تصاویر

  میزان گزارش می دهد جنگنده صاعقه؛ راحت برای خلبان و ترسناک برای دشمن + تصاویر

  میزان گزارش می دهد جنگنده صاعقه؛ راحت برای خلبان و ترسناک برای دشمن + تصاویر
  میزان گزارش می دهد جنگنده صاعقه؛ راحت برای خلبان و ترسناک برای دشمن + تصاویر

  تلاش دولت برای ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان

  تلاش دولت برای ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان

  تلاش دولت برای ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان

  تلاش دولت برای ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان
  تلاش دولت برای ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان

  آخرین وضعیت تایید یا رد صلاحیت اعضای شورای چهارم تهران + جدول

  آخرین وضعیت تایید یا رد صلاحیت اعضای شورای چهارم تهران + جدول

  آخرین وضعیت تایید یا رد صلاحیت اعضای شورای چهارم تهران + جدول

  آخرین وضعیت تایید یا رد صلاحیت اعضای شورای چهارم تهران + جدول
  آخرین وضعیت تایید یا رد صلاحیت اعضای شورای چهارم تهران + جدول
  آخرین عناوین

  همایون اسعدیان شکست در اکران «یک روز بخصوص» را پذیرفت

  همایون اسعدیان شکست در اکران «یک روز بخصوص» را پذیرفت

  همایون اسعدیان شکست در اکران «یک روز بخصوص» را پذیرفت

  همایون اسعدیان شکست در اکران «یک روز بخصوص» را پذیرفت
  همایون اسعدیان شکست در اکران «یک روز بخصوص» را پذیرفت

  شکست یاران منتظری و جباری در جام امیر قطر

  شکست یاران منتظری و جباری در جام امیر قطر

  شکست یاران منتظری و جباری در جام امیر قطر

  شکست یاران منتظری و جباری در جام امیر قطر
  شکست یاران منتظری و جباری در جام امیر قطر

  صداوسیما عدالت را در «زمان» رعایت نکرد/ روحانی بیشتر صحبت کرد

  صداوسیما عدالت را در «زمان» رعایت نکرد/ روحانی بیشتر صحبت کرد

  صداوسیما عدالت را در «زمان» رعایت نکرد/ روحانی بیشتر صحبت کرد

  صداوسیما عدالت را در «زمان» رعایت نکرد/ روحانی بیشتر صحبت کرد
  صداوسیما عدالت را در «زمان» رعایت نکرد/ روحانی بیشتر صحبت کرد

  انفجار مین موجب قطع پای یک شهروند سقزی شد

  انفجار مین موجب قطع پای یک شهروند سقزی شد

  انفجار مین موجب قطع پای یک شهروند سقزی شد

  انفجار مین موجب قطع پای یک شهروند سقزی شد
  انفجار مین موجب قطع پای یک شهروند سقزی شد

  پایان رقابت‌های قهرمانی هند برای اسکواش‌بازان ایرانی

  پایان رقابت‌های قهرمانی هند برای اسکواش‌بازان ایرانی

  پایان رقابت‌های قهرمانی هند برای اسکواش‌بازان ایرانی

  پایان رقابت‌های قهرمانی هند برای اسکواش‌بازان ایرانی
  پایان رقابت‌های قهرمانی هند برای اسکواش‌بازان ایرانی

  نماینده جریان اصلاح‌طلب هستم/ احساس عدالت در جامعه کم شده است

  نماینده جریان اصلاح‌طلب هستم/ احساس عدالت در جامعه کم شده است

  نماینده جریان اصلاح‌طلب هستم/ احساس عدالت در جامعه کم شده است

  نماینده جریان اصلاح‌طلب هستم/ احساس عدالت در جامعه کم شده است
  نماینده جریان اصلاح‌طلب هستم/ احساس عدالت در جامعه کم شده است

  ریزش ساختمان چهار طبقه در مرکز تهران

  ریزش ساختمان چهار طبقه در مرکز تهران

  ریزش ساختمان چهار طبقه در مرکز تهران

  ریزش ساختمان چهار طبقه در مرکز تهران
  ریزش ساختمان چهار طبقه در مرکز تهران

  قهرمانی تیم ملی هاکی سالنی در آسیا

  قهرمانی تیم ملی هاکی سالنی در آسیا

  قهرمانی تیم ملی هاکی سالنی در آسیا

  قهرمانی تیم ملی هاکی سالنی در آسیا
  قهرمانی تیم ملی هاکی سالنی در آسیا

  دولت در همه سطوح حامی شرکتهای نوپا و کارآفرینان جوان است

  دولت در همه سطوح حامی شرکتهای نوپا و کارآفرینان جوان است

  دولت در همه سطوح حامی شرکتهای نوپا و کارآفرینان جوان است

  دولت در همه سطوح حامی شرکتهای نوپا و کارآفرینان جوان است
  دولت در همه سطوح حامی شرکتهای نوپا و کارآفرینان جوان است

  جزئیات آتش‌سوزی در کارخانه ایران‌خودرو

  جزئیات آتش‌سوزی در کارخانه ایران‌خودرو

  جزئیات آتش‌سوزی در کارخانه ایران‌خودرو

  جزئیات آتش‌سوزی در کارخانه ایران‌خودرو
  جزئیات آتش‌سوزی در کارخانه ایران‌خودرو

  کاسانو: من بعد از مسی، ژاوی و اینیستا بهترین بازیکن جهان هستم

  کاسانو: من بعد از مسی، ژاوی و اینیستا بهترین بازیکن جهان هستم

  کاسانو: من بعد از مسی، ژاوی و اینیستا بهترین بازیکن جهان هستم

  کاسانو: من بعد از مسی، ژاوی و اینیستا بهترین بازیکن جهان هستم
  کاسانو: من بعد از مسی، ژاوی و اینیستا بهترین بازیکن جهان هستم

  ارائه برنامه ۱۰۰ روزه از سوی کاندیداها در دنیا معمول است

  ارائه برنامه ۱۰۰ روزه از سوی کاندیداها در دنیا معمول است

  ارائه برنامه ۱۰۰ روزه از سوی کاندیداها در دنیا معمول است

  ارائه برنامه ۱۰۰ روزه از سوی کاندیداها در دنیا معمول است
  ارائه برنامه ۱۰۰ روزه از سوی کاندیداها در دنیا معمول است

  حریق در پاساژ مهستان خیابان کارگر جنوبی

  حریق در پاساژ مهستان خیابان کارگر جنوبی

  حریق در پاساژ مهستان خیابان کارگر جنوبی

  حریق در پاساژ مهستان خیابان کارگر جنوبی
  حریق در پاساژ مهستان خیابان کارگر جنوبی

  کلوپ: رئال و بارسا در لیگ برتر به مشکل می‌خورند

  کلوپ: رئال و بارسا در لیگ برتر به مشکل می‌خورند

  کلوپ: رئال و بارسا در لیگ برتر به مشکل می‌خورند

  کلوپ: رئال و بارسا در لیگ برتر به مشکل می‌خورند
  کلوپ: رئال و بارسا در لیگ برتر به مشکل می‌خورند

  درخواست قربان زاده: اجازه پخش فیلم وعده ۴میلیونی روحانی را بدهید

  درخواست قربان زاده: اجازه پخش فیلم وعده ۴میلیونی روحانی را بدهید

  درخواست قربان زاده: اجازه پخش فیلم وعده ۴میلیونی روحانی را بدهید

  درخواست قربان زاده: اجازه پخش فیلم وعده ۴میلیونی روحانی را بدهید
  درخواست قربان زاده: اجازه پخش فیلم وعده ۴میلیونی روحانی را بدهید

  انسداد خیابان کارگر در پی حریق پاساژ مهستان

  انسداد خیابان کارگر در پی حریق پاساژ مهستان

  انسداد خیابان کارگر در پی حریق پاساژ مهستان

  انسداد خیابان کارگر در پی حریق پاساژ مهستان
  انسداد خیابان کارگر در پی حریق پاساژ مهستان

  طاهری: بیشتر از هر باشگاه دیگری به بازیکنان پول داده‌ایم/ نمیدانم فردا برای بازی می‌آیند یا نه

  طاهری: بیشتر از هر باشگاه دیگری به بازیکنان پول داده‌ایم/ نمیدانم فردا برای بازی می‌آیند یا نه

  طاهری: بیشتر از هر باشگاه دیگری به بازیکنان پول داده‌ایم/ نمیدانم فردا برای بازی می‌آیند یا نه

  طاهری: بیشتر از هر باشگاه دیگری به بازیکنان پول داده‌ایم/ نمیدانم فردا برای بازی می‌آیند یا نه
  طاهری: بیشتر از هر باشگاه دیگری به بازیکنان پول داده‌ایم/ نمیدانم فردا برای بازی می‌آیند یا نه

  مهمتر از مسئله مسکن، مشکل اشتغال جوانان است

  مهمتر از مسئله مسکن، مشکل اشتغال جوانان است

  مهمتر از مسئله مسکن، مشکل اشتغال جوانان است

  مهمتر از مسئله مسکن، مشکل اشتغال جوانان است
  مهمتر از مسئله مسکن، مشکل اشتغال جوانان است

  جزئیات ۲ دستورالعمل برای فعالیت انتخاباتی کاندیداها در فضای مجازی

  جزئیات ۲ دستورالعمل برای فعالیت انتخاباتی کاندیداها در فضای مجازی

  جزئیات ۲ دستورالعمل برای فعالیت انتخاباتی کاندیداها در فضای مجازی

  جزئیات ۲ دستورالعمل برای فعالیت انتخاباتی کاندیداها در فضای مجازی
  جزئیات ۲ دستورالعمل برای فعالیت انتخاباتی کاندیداها در فضای مجازی

  افزایش مستمری افراد تحت پوشش وزارت رفاه در دولت یازدهم اتفاق افتاد

  افزایش مستمری افراد تحت پوشش وزارت رفاه در دولت یازدهم اتفاق افتاد

  افزایش مستمری افراد تحت پوشش وزارت رفاه در دولت یازدهم اتفاق افتاد

  افزایش مستمری افراد تحت پوشش وزارت رفاه در دولت یازدهم اتفاق افتاد
  افزایش مستمری افراد تحت پوشش وزارت رفاه در دولت یازدهم اتفاق افتاد

  پورموسوی: در لیگ قهرمانان همه زیبا و جوانمردانه بازی می‌کنند

  پورموسوی: در لیگ قهرمانان همه زیبا و جوانمردانه بازی می‌کنند

  پورموسوی: در لیگ قهرمانان همه زیبا و جوانمردانه بازی می‌کنند

  پورموسوی: در لیگ قهرمانان همه زیبا و جوانمردانه بازی می‌کنند
  پورموسوی: در لیگ قهرمانان همه زیبا و جوانمردانه بازی می‌کنند

  سرزمین ما ایران دچار بحران شدید زیست محیطی است

  سرزمین ما ایران دچار بحران شدید زیست محیطی است

  سرزمین ما ایران دچار بحران شدید زیست محیطی است

  سرزمین ما ایران دچار بحران شدید زیست محیطی است
  سرزمین ما ایران دچار بحران شدید زیست محیطی است

  انجام پیوند مغز تا سه سال دیگر!

  انجام پیوند مغز تا سه سال دیگر!

  انجام پیوند مغز تا سه سال دیگر!

  انجام پیوند مغز تا سه سال دیگر!
  انجام پیوند مغز تا سه سال دیگر!

  آتش سوزی در پاساژ مهستان خیابان کارگر

  آتش سوزی در پاساژ مهستان خیابان کارگر

  آتش سوزی در پاساژ مهستان خیابان کارگر

  آتش سوزی در پاساژ مهستان خیابان کارگر
  آتش سوزی در پاساژ مهستان خیابان کارگر

  آخرین آمار فروش فیلم‌ها در سینما/ «نقطه کور» طی دو روز ۵۰ میلیون فروخت

  آخرین آمار فروش فیلم‌ها در سینما/ «نقطه کور» طی دو روز ۵۰ میلیون فروخت

  آخرین آمار فروش فیلم‌ها در سینما/ «نقطه کور» طی دو روز ۵۰ میلیون فروخت

  آخرین آمار فروش فیلم‌ها در سینما/ «نقطه کور» طی دو روز ۵۰ میلیون فروخت
  آخرین آمار فروش فیلم‌ها در سینما/ «نقطه کور» طی دو روز ۵۰ میلیون فروخت

  کرانچار: دیدار با تراکتورسازی کلید ما برای آسیاست

  کرانچار: دیدار با تراکتورسازی کلید ما برای آسیاست

  کرانچار: دیدار با تراکتورسازی کلید ما برای آسیاست

  کرانچار: دیدار با تراکتورسازی کلید ما برای آسیاست
  کرانچار: دیدار با تراکتورسازی کلید ما برای آسیاست

  پاسخ به جنایت تروریستی در مرز با پاکستان را حق خود می‌دانیم

  پاسخ به جنایت تروریستی در مرز با پاکستان را حق خود می‌دانیم

  پاسخ به جنایت تروریستی در مرز با پاکستان را حق خود می‌دانیم

  پاسخ به جنایت تروریستی در مرز با پاکستان را حق خود می‌دانیم
  پاسخ به جنایت تروریستی در مرز با پاکستان را حق خود می‌دانیم

  خانه های مریخ آجری می شوند

  خانه های مریخ آجری می شوند

  خانه های مریخ آجری می شوند

  خانه های مریخ آجری می شوند
  خانه های مریخ آجری می شوند

  گروهک‌های تروریستی بدانند که پاسخ دندان شکنی خواهیم داد

  گروهک‌های تروریستی بدانند که پاسخ دندان شکنی خواهیم داد

  گروهک‌های تروریستی بدانند که پاسخ دندان شکنی خواهیم داد

  گروهک‌های تروریستی بدانند که پاسخ دندان شکنی خواهیم داد
  گروهک‌های تروریستی بدانند که پاسخ دندان شکنی خواهیم داد

  تفکیک جشنواره ملی و بین المللی فجر صدای سردبیر سابق «کایه دو سینما» را هم درآورد/ به ایران آمده بودم که فیلم های ایرانی را ببینم!

  تفکیک جشنواره ملی و بین المللی فجر صدای سردبیر سابق «کایه دو سینما» را هم درآورد/ به ایران آمده بودم که فیلم های ایرانی را ببینم!

  تفکیک جشنواره ملی و بین المللی فجر صدای سردبیر سابق «کایه دو سینما» را هم درآورد/ به ایران آمده بودم که فیلم های ایرانی را ببینم!

  تفکیک جشنواره ملی و بین المللی فجر صدای سردبیر سابق «کایه دو سینما» را هم درآورد/ به ایران آمده بودم که فیلم های ایرانی را ببینم!
  تفکیک جشنواره ملی و بین المللی فجر صدای سردبیر سابق «کایه دو سینما» را هم درآورد/ به ایران آمده بودم که فیلم های ایرانی را ببینم!

  قلعه‌نویی: به آنها گفته بودم سپاهان را نابود می‌کنند

  قلعه‌نویی: به آنها گفته بودم سپاهان را نابود می‌کنند

  قلعه‌نویی: به آنها گفته بودم سپاهان را نابود می‌کنند

  قلعه‌نویی: به آنها گفته بودم سپاهان را نابود می‌کنند
  قلعه‌نویی: به آنها گفته بودم سپاهان را نابود می‌کنند

  هتاکی به امام رضا(ع) دل های مسلمانان را به درد آورده است

  هتاکی به امام رضا(ع) دل های مسلمانان را به درد آورده است

  هتاکی به امام رضا(ع) دل های مسلمانان را به درد آورده است

  هتاکی به امام رضا(ع) دل های مسلمانان را به درد آورده است
  هتاکی به امام رضا(ع) دل های مسلمانان را به درد آورده است

  در دو سال گذشته ۵۲۰ میلیون دلار صادرات دانش فنی داشتیم

  در دو سال گذشته ۵۲۰ میلیون دلار صادرات دانش فنی داشتیم

  در دو سال گذشته ۵۲۰ میلیون دلار صادرات دانش فنی داشتیم

  در دو سال گذشته ۵۲۰ میلیون دلار صادرات دانش فنی داشتیم
  در دو سال گذشته ۵۲۰ میلیون دلار صادرات دانش فنی داشتیم

  ورود سامانه بارشی به کشور

  ورود سامانه بارشی به کشور

  ورود سامانه بارشی به کشور

  ورود سامانه بارشی به کشور
  ورود سامانه بارشی به کشور

  پایان فیلم جدید کاهانی در تایلند با بازی حمید فرخ نژاد و رضا عطاران

  پایان فیلم جدید کاهانی در تایلند با بازی حمید فرخ نژاد و رضا عطاران

  پایان فیلم جدید کاهانی در تایلند با بازی حمید فرخ نژاد و رضا عطاران

  پایان فیلم جدید کاهانی در تایلند با بازی حمید فرخ نژاد و رضا عطاران
  پایان فیلم جدید کاهانی در تایلند با بازی حمید فرخ نژاد و رضا عطاران

  دراگان کوبیلسکی وارد تهران شد

  دراگان کوبیلسکی وارد تهران شد

  دراگان کوبیلسکی وارد تهران شد

  دراگان کوبیلسکی وارد تهران شد
  دراگان کوبیلسکی وارد تهران شد

  ادامه کاهش مخاطب در هفته پنجم اکران نوروزی/ سقوط بهاری فروش سینما!

  ادامه کاهش مخاطب در هفته پنجم اکران نوروزی/ سقوط بهاری فروش سینما!

  ادامه کاهش مخاطب در هفته پنجم اکران نوروزی/ سقوط بهاری فروش سینما!

  ادامه کاهش مخاطب در هفته پنجم اکران نوروزی/ سقوط بهاری فروش سینما!
  ادامه کاهش مخاطب در هفته پنجم اکران نوروزی/ سقوط بهاری فروش سینما!

  هرچه سریع‌تر فرد خبیث توهین کننده به امام رضا محاکمه و مجازات شود

  هرچه سریع‌تر فرد خبیث توهین کننده به امام رضا محاکمه و مجازات شود

  هرچه سریع‌تر فرد خبیث توهین کننده به امام رضا محاکمه و مجازات شود

  هرچه سریع‌تر فرد خبیث توهین کننده به امام رضا محاکمه و مجازات شود
  هرچه سریع‌تر فرد خبیث توهین کننده به امام رضا محاکمه و مجازات شود

  روبات های پلیس در ١۶ شهر دنیا به کار گرفته می شوند

  روبات های پلیس در ١۶ شهر دنیا به کار گرفته می شوند

  روبات های پلیس در ١۶ شهر دنیا به کار گرفته می شوند

  روبات های پلیس در ١۶ شهر دنیا به کار گرفته می شوند
  روبات های پلیس در ١۶ شهر دنیا به کار گرفته می شوند
  %u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
  طراحی سایتقالب وردپرس