به گزارش علت نیوز ، سید حمید رضا نعمتی در این خصوص گفت: به منظور جمع‌آوری و به‌روزرسانی اطلاعات در زمینه‌های امور اجتماعی، شناسنامه اجتماعی توسط بهزیستی تهیه  و تدوین می‌شود.

وی افزود: تدوین شناسنامه مذکور با توجه به انواع آسیب های موجود در شهرستان و اولویت بندی انها جهت انجام مداخلات بموقع و پیشگیری از اسیهای اجتماعی در سطح شهرستان و کلیه روستاها صورت خواهد گرفت .

نعمتی گفت: ارزیابی گزارش گیری و گزارش دهی از کلیه مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان در حوزه های تخصصی توانبخشی پیشگیری و امور اجتماعی حداقل سه ماه یکبار بصورت کوتاه مدت صورت خواهد گرفت.

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان قرچک خاطرنشان کرد: با توجه به انجام جلسه روسای ادارت بهزیستی استان تهران با مدیر کل بازرسی سازمان بهزیستی کشور و مدیر کل بهزیستی استان تهران در شیر خوارگاه آمنه مقرر گردید با توجه به اینکه نظارت محور با شهرستان می باشد، سطح بندی کلیه مراکز یاد شده بر اساس فعالیت و عملکرد انها صورت خواهد گرفت.

نقاط آسیب خیز اجتماعی در بافتهای شهری و روستایی قرچک شناسایی می شود

رییس اداره بهزیستی شهرستان قرچک در ادامه  از بررسی و شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافتهای شهری و روستایی شهرستان قرچک خبر داد.

سید حمید رضا نعمتی در این خصوص گفت:  نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافتهای شهری و روستایی شهرستان قرچک با محوریت فرمانداری شهرستان و تعامل و همراهی بین دستگاه های اجرایی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: با توجه به تاکیدات فرماندار شهرستان با تشکیل انواع کمیته های تخصصی در سطح شهرستان و واگذاری مسوولیت هر کمیته به مدیران محترم شهرستانی حسب نظر فرمانداری و تهیه انواع بسته های آموزشی و فرهنگی با تعامل نزدیک اصحاب رسانه در راستای انعکاس و پوشش دادن اخبار و اطلاعات ان شاا… شاهد کاهش انواع آسیب ها در سطح شهرستان باشیم.

نعمتی در ادامه افزود: در راستای مدیریت بهبود عملکرد در بهزیستی شهرستان گزارش تحلیلی در تمامی حوزه های معاونت های تخصصی بعمل خواهد آمد.

رییس اداره بهزیستی شهرستان قرچک بیان داشت: هدف از انجام کار را تسهیل سازی در ارایه انواع خدمات مطلوب به جمعیت هدف را عنوان نمود و اظهار داشت داشتن امار و اطلاعات کلی در سطح شهرستان سنجش حقوق شهروندی، سنجش سلامت اداری از دیگر اقدامات جدید مد نظر در حوزه مدیریت بهزیستی  شهرستان تلقی خواهد شد.

خبرنگار : الهه غلامی