پایگاه خبری علت : یک کارشناس اقتصادی گفت: معضل بیکاری باعث فرار مغز ها شده و پیامد خروج نخبگان از کشور، نبود نیروی توانمند برای حل مسائل و چالش ها است.

حسین راغفر کارشناس اقتصادی، در نخستین همایش اقتصاد مقاومتی- مدیریت نا اطمینانی و ضربه پذیری که امروز ۲۲ آذرماه در سالن همایش بین المللی الزهرا برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت های سوداگری در اقتصاد زمین داری، معاملات سکه و .. باعث شده تا نهاد های مهمی در اقتصاد کشور همانند بانک ها نا کارآمد شوند.
وی اضافه کرد: نا کارآمدی نهاد هایی همانند بانک، باعث می شود تا فقر و نا برابری در جامعه گسترش یابد و برای هدایت صحیح نهاد ها و بهبود عملکرد آن ها باید تغییر نگرشی در نوع دیدگاه ها حاصل شود.
راغفر در ادامه از اهمیت نوع نگرش در حل مسائل اقتصادی، اظهار کرد: حدود سال های ۱۹۳۰ الی ۱۹۹۸، جهان با ۲۲ بحران اقتصادی رو به رو شد که یک نمونه آن مربوط به دهه های اخیر بود و مردم درگیر با آن بحران، با تغییر نوع نگرش از مسائل اجتماعی و اقتصادی خلاص یافتند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دانشگاه ها باید در انتقال دانش تمام تلاش خود را به کار گیرند چرا که اهمیت دانشجویان امروز تبدیل به نخبگان فردا شده که می تواند قدرت حل مسئله و چالش ها را در هر برهه زمانی حل کند.
راغفر مطرح کرد: علاوه بر تلاش دانشگاه ها برای آموزش هر چه بهتر دانشجویان، مسوولان هم باید معضل اشتغال را در الویت کار خود قرار دهند زیرا پس از ظرفیت سازی دانشگاه ها، جوانان با معضل بیکاری، کار کاذب و یا کاری با حقوق کم مواجه می شوند که در نهایت انگیزه آنان برای پیش روی در علم را کم می کند.
وی افزود: معضل بیکاری صدمات زیادی به کشور وارد می کند زیرا جوان تحصیل کرده و دانش آموخته پس از اینکه شغل مناسبی در شان خود نمیابد به ناچار راضی به مهاجرت به کشور های توسعه یافته می شود و در نتیجه کشور علرغم اینکه برای پرورش دانشجو هزینه های زیادی کرده با فرار مغز ها رو به رو می شود.

باشگاه خبرنگاران/