در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
فیلمی نزدیک از شلیک موشک‌های سپاه از کرمانشاه