به گزارش  پایگاه خبری علت به نقل از راگانیوز ؛ در بازدید تعدادی از اعضای شورای شهر تهران بیمارستان بیمارستان شهدای هفتم تیر شهر روی ضمن بررسی لزوم توسعه امکانات و تجیهزات این بیمارستان برای خدمات رسانی بیشتر به مردم محروم منطقه، چگونگی اجرای این طرح نیز بررسی شد .

در نشست بررسی طرح توسعه بیمارستان شهدای هفتم تیر که با حضور احمد صفوی شهردار ری و حسن خلیل آبادی رئیس شورای شهر شهرستان ری برگزار شد، محمد امین زارع رئیس بیمارستان شهدای هفتم تیر با تشریح نیازهای مردم منطقه و خدمات رسانی محدود این مجموعه درمانی گفت: مردم منطقه به لحاظ محرومیتهای مختلف و مراجعات فراوان به خدمات رسانی بیشتر نیاز دارند .

زارع افزود: طرح توسعه این بیمارستان با ساخت بناهای جدید و تجهیز آن در دستور کار قرار دارد و اجرای ان در محوطه مستلزم قطع ۱۷۰ اصله درخت کهنسال است .

رئیس بیمارستان شهدای هفتم تیر ری با تاکید بر اینکه ساختمان اصلی این بیمارستان بسیار قدیمی و فرسوده است، گفت: به لحاظ مشخصات فنی اضافه کردن طبقات جدید بر روی بنای قدیمی به هیچ وجه منطقی نبوده و مورد تایید مهندسان ساختمان نیست .

در این نشست و پس از بررسی طرح توسعه بیمارستان شهدای هفتم تیر زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام مخالفت این کمیسیون در خصوص قطع درختان این بیمارستان گفت: قطع ۱۷۰ اصله درخت به هیچ وجهی منطقی و مورد تائید نیست و باید برای توسعه زیربنای بیمارستان و خدمت رسانی به مردم از طریق دیگر اقدام شود .

صدراعظم نوری گفت: در شرایطی که استان تهران به لحاظ توسعه فضای سبز فقیر بوده و نیاز مبرم به نگهداری از درختان و توسعه این فضا دارد قطع درختان از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند .

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مسئولان بیمارستان و پیمانکار طرح توسعه آن باید برای افزایش سطح زیر بنای ساختمان چاره دیگری بیاندیشند گفت: شهرداری موظف است تا از قطع درختان در هر مکانی و به هر علتی جلوگیری کند .

در ادامه این نشست و بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شد تا موضوع برای بررسی بیشتر و نتیجه گیری نهایی به کمیسیون ماده هفت ارجاع شود.

در صورت تائید طرح ارائه شده بیمارستان در کمیسیون ماده هفت ۱۷۰ اصله درخت محوطه قطع و برای ساختمان سازی آماده خواهد شد .

گفتنی است شهرستان ری دارای دو بیمارستان بزرگ فیروزآبادی و شهدای هفتم تیر است که این دو بیمارستان با توجه به تراکم جمعیتی موجود به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مردم منطقه نیست .