پایگاه خبری علت‌‌نیوز :

قیمت انواع خشکبار درجه یک و درجه دو به شرح ذیل است:
نوع محصول
قیمت (ریال)
درجه یک
 
درجه دو
آلبالو خشک
۱۱۰۰۰۰
۹۰۰۰۰
آلو بخارا ممتاز
۱۹۰۰۰۰
۱۷۵۰۰۰
آلو بخارا رسمی
۱۵۵۰۰۰
۱۴۰۰۰۰
آلو جنگلی درشت
۱۰۰۰۰۰
۹۰۰۰۰
آلوچه جنگلی ریز
۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
انجیر خشک (۳۰% پرک)
۴۲۰۰۰۰
۳۷۰۰۰۰
انجیر خشک معمولی
۳۰۰۰۰۰
۲۶۰۰۰۰
انجیر آردی
۱۴۵۰۰۰
۱۳۵۰۰۰
بادام با پوست (بادام سنگ)
۱۳۲۰۰۰
۱۱۷۰۰۰
بادام زمینی غلاف دار
۱۰۵۰۰۰
۸۵۰۰۰
بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی)
۳۳۰۰۰۰
۲۹۰۰۰۰
بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی)
۴۰۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰
بادام هندی (خام) سایز ۳۲۰
۴۸۰۰۰۰
۴۳۰۰۰۰
بادام هندی (شور) سایز ۳۲۰
۴۹۰۰۰۰
۴۴۰۰۰۰
برگ زردآلو ممتاز (زرین)
۱۷۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
برگ زرد آلو
۱۴۵۰۰۰
۱۲۵۰۰۰
برگ قیسی سکه ای
۱۹۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰
برگ هلو
۱۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
برنجک ( برنج بو داده)
۸۰۰۰۰
۷۰۰۰۰
پسته احمد آقایی
۳۸۰۰۰۰
۳۳۰۰۰۰
پسته اکبری
۴۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰
پسته فندقی
۳۴۰۰۰۰
۲۸۵۰۰۰
پسته کله قوچی
۳۹۰۰۰۰
۳۴۰۰۰۰
تخمه پایگاه خبری علتگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید)
۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
تخمه پایگاه خبری علتگردان ریز
۶۵۰۰۰
۵۵۰۰۰
تخمه پایگاه خبری علتگردان شمشیری ممتاز
۹۵۰۰۰۰
۸۵۰۰۰
تخمه جاپانی شور
۲۵۰۰۰۰
۱۹۵۰۰۰
تخمه جاپانی گلپر
۲۴۰۰۰۰
۱۸۵۰۰۰
تخمه جاپانی ممتاز
۳۰۰۰۰۰
۲۴۰۰۰۰
تخمه کدو درشت مرمری خام
۲۱۵۰۰۰
۱۶۰۰۰۰
تخمه کدو درشت مرمری شور
۲۰۵۰۰۰
۱۶۵۰۰۰
تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی
۱۷۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰
تخمه کدو گوشتی
۲۱۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰
تخمه کدو مشهدی ریز
۱۸۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
تخمه محبوبی
۱۲۵۰۰۰
۹۵۰۰۰
توت خشک سفید
۲۲۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰
توت خشک سفید (ممتاز)
۳۸۰۰۰۰
۳۱۰۰۰۰
پودر نارگیل
۱۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
خلال بادام زمینی
۱۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
خلال پسته ممتاز
۸۵۰۰۰۰
*
خلال پسته
۷۸۰۰۰۰
۶۸۰۰۰۰
خلال بادامی
۵۵۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰
ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی)
۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
سنجد
۱۵۰۰۰۰
۱۳۰۰۰۰
سویا آجیلی
۵۹۰۰۰
۴۹۰۰۰
شاهدانه
۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
عدسک (عدس بو داده)
۸۵۰۰۰
۶۵۰۰۰
عناب ممتاز
۱۹۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰
فندق با پوست
۲۷۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰
کشمش پلویی
۸۵۰۰۰
۷۵۰۰۰
کشمش پلویی طلایی
۸۸۰۰۰
۷۸۰۰۰
کشمش سبز پیکانی
۱۰۸۰۰۰
۹۵۰۰۰
کشمش سبز معمولی
۹۵۰۰۰
۸۰۰۰۰
کنجد بو داده
۱۰۵۰۰۰
۸۵۰۰۰
کنجد خام سفید
۹۵۰۰۰
۷۵۰۰۰
کنجد خام سیاه
۸۵۰۰۰
۶۵۰۰۰
گردو با پوست سوزنی
۱۹۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰
گردو با پوست کاغذی
۲۵۵۰۰۰
۱۹۰۰۰۰
گندم بو داده
۳۹۰۰۰
۲۹۰۰۰
شیرین گندمک
۴۴۰۰۰
۳۴۰۰۰
گندمک توپی
۵۵۰۰۰
۴۵۰۰۰
گوجه برغان طلایی
۱۲۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰
گوجه برغان سیاه
۱۴۰۰۰۰
۱۳۰۰۰۰
مغز بادام (سایز ۲۵ – ۲۳
۴۵۰۰۰۰
۳۸۰۰۰۰
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده
۱۱۰۰۰۰
۹۰۰۰۰
مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت
۱۱۰۰۰۰
۹۰۰۰۰
مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز
۸۵۰۰۰
۶۵۰۰۰
مغز پسته
۶۲۰۰۰۰
۵۲۰۰۰۰
مغز تخمه پایگاه خبری علتگردان
۹۰۰۰۰
۷۰۰۰۰
مغز تخمه کدو درشت مرمری
۲۵۰۰۰۰
۲۱۰۰۰۰
مغز تخمه کدو ریز مشهدی
۲۹۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰
مغز تخمه محبوبی
۲۱۰۰۰۰
۱۷۰۰۰۰
مغز فندق
۴۸۰۰۰۰
۴۲۰۰۰۰
مغز گردو
۴۹۰۰۰۰
۴۴۰۰۰۰
مغز گردو دوپر سفید
۵۴۰۰۰۰
*
مغز گردو خورشتی و دندانه
۳۶۰۰۰۰
۳۱۰۰۰۰
مغز هسته زردآلو
۲۵۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
مویز بدون هسته
۱۵۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
مویز با هسته
۱۱۰۰۰۰
۹۰۰۰۰
نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک)
۱۰۵۰۰۰
۶۰۰۰۰
نخودچی با روکش طعم دار
۹۰۰۰۰
۶۵۰۰۰
نخودچی سفید بدون پوست (گل)
۱۰۰۰۰۰
۷۵۰۰۰