پایگاه خبری علت : رئیس کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت کمیسیون متبوعش با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ خبر داد.

فریدون حسنوند در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی تبصره‌های مختلف بودجه سال ۹۷ در کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکی از موضوعات مهم تبصره ۱۸ بود که بر اساس آن قیمت حامل‌های انرژی و سوخت افزایش می‌یافت.
رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه کمیسیون انرژی بحث و بررسی مختلفی در این خصوص داشت، تصریح کرد: نظرات دستگاه‌ها مرتبط و اجرایی درباره تبصره ۱۸ اخذ شد و در نهایت اعضای کمیسیون انرژی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی رأی منفی دادند و تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷حذف شد.
کوروش کرم‌پور عضو دیگر این کمیسیون گفت: دولت خواهان افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی بود که این پیشنهاد در کمیسیون انرژی با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.

به گزارش میزان، کمیسیون انرژی پیشنهاد حذف این تبصره که در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی بوده را به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می‌کند

آخرین خبر/