پایگاه خبری علت‌‌نیوز :

شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه امسال عدد ۲۳۹٫۹ را نشان می دهد که نسبت به ماه پیش از آن ۲ درصد افزایش داشته است.نرخ تورم روستایی کاهش یافت
نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی برای تیر ماه امسال ۶٫۶ درصد اعلام شده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵٫۷) افزایش دارد.
براساس این آمار، شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۱٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۸ درصد افزایش دارد.
همچنین شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۷٫۹ رسید که نسبت به ماه گذشته ۳ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی « خوراکی ها » نیز نسبت به ماه مشابه پارسال ۵٫۳ درصد افزایش دارد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۷٫۱ درصد است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز آمار ایران، شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در تیرماه نسبت به ماه مشابه پارسال ۵٫۶ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه پارسال ۷ درصد است و نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه (۷٫۷) کاهش یافته است.
همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیرماه امسال به رقم ۲۲۵٫۴ رسید که ۱٫۵درصد نسبت به ماه گذشته افزایش نشان می دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۳ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه پارسال این گروه ۹٫۳ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۵ (۹٫۷) کاهش یافته است.