به گزارش پایگاه خبری علت  به نقل از  خبرنگار «نسیم» مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته طرحی را به تصویب رساند که برای شهروندانی از کشورهای برخوردار از برنامه «معافیت از روادید» که به چهار کشور ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کنند، محدودیت‌های تازه‌ای وضع می‌کند.

مهمترین حامیان برجام در کشور قطعا افرادی جز اعضای ارشد دولت حسن روحانی بویژه سخنگو،  وزیر امور خارجه و معاونین وی نبوده‌اند، آنها واکنش‌های قابل توجهی  به این تحریم روادیدی آمریکا نشان داده‌اند. نسیم به صورت دسته بندی شده این مواضع را به منظور فهم بهتر و سریعتر مخاطبین ارائه می کند.