به گزارش علت؛  حسين نصراله در ابتداي اين ديدار ضمن تبريك به مناسبت هفته تربيت بدني در رابطه با جانبازان ورزشكار كه طلايه دار حركتهاي بزرگ در ميادين ورزشي هستند گفت: بر افراشته شدن پرچم جمهوري اسلامي ايران در ميادين ورزشي توسط جانبازان ورزشكار و معلولان نشان از عظمت روحيه افرادي دارد كه زماني در جبهه هاي حق بر عليه باطل از جان خود كه امانتي از سوي خدا بود به خاطر ميهن و حفظ آرمانهاي امام شهداء گذشتند و اينبار در جبهه ي ديگر باز از جسم و جان خود براي پيروزي هاي بيشتر مايه گذاشته اند و اين پيروزي ها براي ما و ملت غيورمان از اهميت دوچنداني برخوردار است.

نصراله در ادامه اشاره اي داشت به حضور زنان در حوزه ورزش  و گفت:حضور زن ايراني با حجاب كامل در كاروانهاي اعزامي ورزشي تاثير بسيار زيادي در جوامع مسلمان دارد و ما قدر دان زناني هستيم كه با متانت و وقار در ميدان هاي بين المللي حضور پيدا مي كنند و اين افتخار را براي كشور ما به همراه دارند كه يك زن مسلمان مي تواند با داشتن حجاب در هر جبهه اي حضور داشته و حجاب مانعي براي حضور و پيشرفتش نخواهد بود.

رئيس اداره بنياد شهيد و امور ايثار گران شهرستان ري  در ادامه به جوانمردي ورزشكاران در اهداي خون براي نجات جان بيماران اشاره كرد و گفت: ورزشكاران به واسطه داشتن بدن سالم هميشه پيشرو در اهداي خون به بيماران نيازمند بوده اند و اين كار نيز به اخلاق حرفه اي آنها باز مي گردد زيرا يك ورزشكار را به اخلاقش مي سنجند و داشتن منش و مرام پهلواني و داشتن روحيه جوانمردي در جامعه ي امروز ورزشكاري لازم و ضروري است .

 

در ادامه اين ديدار جانعلي از حضور رياست بنياد شهيد در اداره ورزش و جوانان تقدير نمود و پيرو سخنان نصراله بيان داشت و گفت:جانبازان با آسيبهاي جسماني كه دارند اما داراي اراده اي فولادين و همتي بالا نماد قهرمانان عصر حاضر هستند و زماني كه در ميادين ورزشي نام ائمه را بر زبان مي آورند ايمان خود را به منحصه ظهور مي گذارندو از اهل بيت براي پيروزي مدد مي خواهند و اين از خصوصيات بارز جانبازان ورزشكار است كه ايمان را در مدار فكري خود به گردش واداشته و در بسياري از كارها بر اساس داشتن همين ايمان از ديگران چند قدم جلوتر هستند.

جانعلي پيشرفت ورزشكاران را زمينه رشد كشور دانست و گفت: بروز استعدادها در همين باشگاههاي بزرگ و كوچك امكان پذير است و ترويج ورزش همگاني يك الكوي مناسب است كه بايد از آن به عنوان موتور محركه براي حل معزل اعتياد بهره جست و رشته هايي را كه تاريخچه قديمي دارند را بايد مورد بازسازي قرار داد و به عنوان رشته هاي بروز شده از آن استفاده كرد تا با استعداد يابي و جذب ورزشكاران با توجه به اصل آموزش و جوانگرايي بتوان به هدف غايي كه همان سلامت جامعه است دست يابليم .

لازم به ذكر در پايان رياست بنياد شهيد از جانعلي رياست اداره ورزش به واسطه همكاري هاي في مابين در طول سال با اهداي لوح تقدير تشكر و قدر داني نمود.

ندای ولایت