۲۰۶۳۷۱۵

پایگاه خبر ی علت :نماینده دسته فوق سنگین تیم ملی وزنه برداری کشورمان موفق شد مدال برنز مجموع رقابتهای قهرمانی آسیا را بدست آورد. مولایی در حرکت دو ضربه به مدال طلا رسیده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دسته به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم قهرمانی آسیا عصر امروز در تاشکند ازبکستان برگزار شد که طی آن بهادر مولایی در نخستین حرکت یکضرب توانست وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را بالای سر ببرد اما در دو حرکت بعدی در مهار وزنه ۱۸۵ و ۱۸۹ کیلوگرم ناکام ماند. مولایی در حرکت دو ضرب ابتدا وزنه ۲۳۰ کیلوگرم و در سپس وزنه ۲۴۰ کیلوگرم را مهار کرد. در سومین حرکت موفق شد از پس وزنه ۲۴۷ کیلوگرم بگذرد و با مجموع ۴۲۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شود.

در این دسته «چن شی» از چین تایپه با مجموع ۴۳۲ کیلوگرم قهرمان شد و «توچیوف» از ترکمنستان با ثبت مجموع ۴۲۷ کیلوگرم و با توجه به وزن کمتر نسبت به بهادر مولایی به عنوان نایب قهرمانی رسید.

محسن بهرام زاده دیگر ملی پوش این دسته نیز عملکرد مطلوبی در حرکت یکضرب نداشت. وی در حرکت نخست موفق شد وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را بالای سر ببرد. اما در حرکات بعدی در مهار وزنه های ۱۸۵ و ۱۸۹ کیلوگرم ناموفق بود. وی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۲۱۰ را بالای سربرد و سپس در دومین حرکت خود موفق به مهار وزنه ۲۲۱ کیلوگرم شد. بهرام زاده در حرکت سوم خود در مهار وزنه ۲۲۹ کیلوگرم ناکام ماند تا با مجموع ۴۰۱ کیلوگرم هفتم شد.

در پایان رقابتهای حرکت یکضرب دسته فوق سنگین «روسلان نورالدینوف» از ازبکستان با مهار وزنه ۱۹۱ کیلوگرم و با توجه به وزن کمتر نسبت به حریف به مدال طلا رسید. «چن شی» از چین تایپه نیز بعد از بالای سر بردن وزنه ۱۹۱ کیلوگرم و به دلیل وزن بیشتر نسبت به حریف ازبک مدال نقره گرفت.«توچیوف» از ترکمنستان با مهار وزنه ۱۹۰ کیلوگرم مدال برنز حرکت یکضرب را از آن خود کرد.