به گزارش پایگاه خبری علت  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بخش هایی از نقش آفرینی و کارنامه هنری مرحوم داوود رشیدی در فیلم های ماندگارش را در ذیل مشاهده می کنید.