May 31,2020 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

ElatNews Agency

روز طبیعت بدون مردم

تمامی بوستان‌ها و معابر شهر تهران هر سال در روز طبیعت مملو از جمعیت بود اما در سال ۹۹ با شیوع کرونا سیزدهم فروردین‌ماه بسیار خلوت است و مردم با ماندن در خانه‌های خود تلاش می‌کنند زنجیره انتقال کوید ۱۹ شکسته و جلوی گسترش این بیماری گرفته شود.

عکس: سجاد طلوعی