اسماعیل للگانی در حاشیه همایش دورنمای اقتصاد ایران در گفتگو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: شبکه بانکی کشور با استفاده از همه ظرفیت های داخلی و خارجی خود در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و با کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی سعی کرده است قیمت تمام شده پول را برای واحدهای تولیدی کاهش دهد و کمک کند تا قیمت محصولات تولیدی کاهش پیدا کند. 

وی افزود: در شرایط پساتحریم و استفاده از ظرفیت شبکه های بانکی سال ۹۵ سال رو به رشدی خواهد بود. 
للگانی تصریح کرد: پیش بینی بر این است با کاهش نرخ تورم و حرکت به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کند و مطمئناً جذابیت بیشتری ایجاد می شود که منابع سپرده ها به سمت بازار سرمایه حرکت کند و موتور محرک بازار سرمایه می شود.