به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛اداره کل بودجه صدا و سیما اعلام کرد ؛با احتساب تخصیص اسفندماه معادل ۱۵ میلیارد تومان از بودجه مصوب صداو سیما در قانون بودجه سال ۹۴ باقی مانده و تخصیص نیافته است.
 براساس اطلاعات  اداره کل بودجه صدا و سیما در لایحه بودجه سال ۹۵ دولت،اعتبارات هزینه ای صداو سیما معادل ۸ درصد رشد و در بخش اعتبارات عمرانی ۲۱ درصد کاهش داشته است و در مجموع یک درصدرشد داشته است این در حالی است ضریب افزایش حقوق در سال ۹۵ حدود ۱۲ درصد پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش رشد ۸درصدی بودجه هزینه ای صداو سیما در لایحه ۹۵ در مقایسه با سایر دستگاههای فرهنگی  بشدت کم است به عنوان مثال سازمان میراث فرهنگی ۴۳ درصد ،وزارت فرهنگ و ارشاد ۳۲ درصد ،وزارت وزرش و جوانان ۵۴ درصد رشد بودجه  داشته اند.
سازمان صداو سیما همواره جهت پوشش و تامین برخی از هزینه های ارزی شامل اجاره ماهواره ،خرید سرویسهای خبری خارجی ورخدادهای ورزش،هزینه دفاتربرون مرزی و…نسبت به دریافت ارز از دولت اقدام کرده است که در سال ۹۵ نه به صورت ارزی و نه بصورتی ریالی آن برای صداو سیما در نظر گرفته نشده است.