کشف ذخایر بزرگ گازی در دریای عمانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ؛ محمدرضا کمالی در نشست خبری گفت: طرح شناسایی ذخایر شیل های گازی در استان لرستان حدود ۴۷ درصد پیشرفت داشته و وجود منابع غیرمتعارف گازی در آن اثبات شده است. 

وی افزود: خوشبختانه پتانسیل بسیار بالایی برای شیل های نفتی و گازی در ایران وجود دارد. 


کمالی با بیان اینکه هنوز میزان این ذخایر مشخص نشده است، ادامه داد: این فعالیت ها از طریق همکاری با دانشگاه آخن آلمان انجام شده است و دانش فنی مربوط به شناسایی منابع شیل نفت و گاز به داخل کشور منتقل می شود. 


وی گفت : طرح مروارید خلیج فارس برای بررسی ساختارهای زمین شناختی در منطقه خلیج فارس ۹۰ درصد پیشرفت دارد و در آن با دانشگاه های معتبر دنیا همکاری می شود. 


کمالی افزود: طرح پژوهشی دیگر، شناسایی ساختارهای زمین شناختی در دشت اروندان در استان خوزستان است که در آن میدان های بزرگ نفتی ایران جای گرفته است و این طرح حدود ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 


وی افزود: طرح دیگری نیز برای بررسی وضعیت زمین شناختی منطقه کپه داغ در مرز ترکمنستان انجام شده است که براساس آن ارتباط مخازن انرژی ایران و ترکمنستان اثبات می شود. 


رئیس پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: موافقتنامه ای نیز پارسال برای ازدیاد برداشت میدان نفتی اهواز امضا شد که در حال اجراست.