عیسی فرهادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت با بیان اینکه جمع آوری ۵۰۰ متکدی دیگر که قبلا شناسایی شده‌اند همچنان ادامه خواهد داشت، اظهار کرد:‌ البته بحث شناسایی متکدیان زیر ۱۵ سال نیز تا ابتدای مهرماه در قالب این طرح ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: خوشبختانه به اذعان بسیاری از شهروندان در حال حاضر وضعیت شهر تهران بهبود پیدا کرده و چهره پایتخت از وجود متکدیان پاک شده است.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت شهروندان در موفقیت طرح جمع آوری متکدیان پایتخت از شهروندان خواست جهت فرهنگ سازی و همکاری شهروندان از کمک به افراد متکدی در خیابان‌های سطح شهر تهران خودداری کنند، بسیاری از افرادی که سر چهارراه‌های شهر تهران برای تکدی‌گری حضور پیدا می‌کنند در قالب شبکه‌های تکدی‌گری به سودجوئی مشغول هستند.

شناسایی هفت شبکه تکدی‌گری

فرماندار تهران تاکید کرد: در حال حاضر هفت شبکه تکدی‌گری شناسایی شده و مکاتبات لازم برای دستگیری آنها انجام شده است. قطعا قانون برخورد قاطعی با شبکه‌هایی که از انسان به ویژه کودکان به عنوان ابزاری برای سودجوئی و کسب درآمد استفاده می‌کنند خواهد داشت.

وی افزود: شهروندان اگر قصد کمک دارند بهتر است کمک‌های خود را در قالب کمیته امداد، بهزیستی و موسسات خیریه به دست افراد واقعا نیازمند برسانند. بی تردید اگر کمک‌ها از این مسیر باشد منطقی‌تر انجام می‌شود و قطعا به دست افراد نیازمند می‌رسد. متاسفانه امروز بسیاری از افرادیکه در خیابان‌های تهران مشغول تکدی‌گری هستند نیازمند نیستند و عضو شبکه‌هایی هستند که با تحریک احساسات شهروندان به سودجوئی مشغولند و پول خوبی نیز به جیب می‌زنند.

فرهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت اتباع بیگانه‌ای که در طرح جمع آوری متکدیان دستگیر می‌شوند گفت: تعدادی از کودکانی که در طرح جمع آوری متکدیان از سطح خیابان‌های پایتخت جمع آوری شدند از اتباع بیگانه بودند که تحویل امور اتباع می‌شوند و در مرحله بعد نسبت به ترد آنها از کشور اقدام می‌شود.

فرهادی به هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی در اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی همکاری بسیار خوبی در این طرح داشته و همین امر موجب شده است که موفقیت چشمگیری در جمع‌آوری متکدیان سطح شهر تهران داشته باشیم.

فرماندار تهراندر خاتمه خاطرنشان کرد: در حال حاضر افرادی که در قالب این طرح جمع آوری می‌شوند و از سایر شهرستان‌ها برای این کار به تهران آمده‌اند در سامان‌سراهای شهر تهران نگهداری می‌شوند ، البته برخی از افرادی که از شهرستان‌های اطراف تهران مراجعت کرده بودند توسط بهزیستی به شهر خودشان باز گردانده شده‌اند.

انتهای پیام

عیسی فرهادی

فرماندار تهران از جمع آوری ۱۰۲۵ نفر متکدی بزرگسال از ابتدای اجرای طرح جمع آوری متکدیان سطح شهر تهران خبر داد و افزود: در این طرح ۱۳۹ کودک متکدی نیز از سطح خیابان‌های سطح تهران جمع آوری شدند.

عیسی فرهادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت با بیان اینکه جمع آوری ۵۰۰ متکدی دیگر که قبلا شناسایی شده‌اند همچنان ادامه خواهد داشت، اظهار کرد:‌ البته بحث شناسایی متکدیان زیر ۱۵ سال نیز تا ابتدای مهرماه در قالب این طرح ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: خوشبختانه به اذعان بسیاری از شهروندان در حال حاضر وضعیت شهر تهران بهبود پیدا کرده و چهره پایتخت از وجود متکدیان پاک شده است.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت شهروندان در موفقیت طرح جمع آوری متکدیان پایتخت از شهروندان خواست جهت فرهنگ سازی و همکاری شهروندان از کمک به افراد متکدی در خیابان‌های سطح شهر تهران خودداری کنند، بسیاری از افرادی که سر چهارراه‌های شهر تهران برای تکدی‌گری حضور پیدا می‌کنند در قالب شبکه‌های تکدی‌گری به سودجوئی مشغول هستند.

شناسایی هفت شبکه تکدی‌گری

فرماندار تهران تاکید کرد: در حال حاضر هفت شبکه تکدی‌گری شناسایی شده و مکاتبات لازم برای دستگیری آنها انجام شده است. قطعا قانون برخورد قاطعی با شبکه‌هایی که از انسان به ویژه کودکان به عنوان ابزاری برای سودجوئی و کسب درآمد استفاده می‌کنند خواهد داشت.

وی افزود: شهروندان اگر قصد کمک دارند بهتر است کمک‌های خود را در قالب کمیته امداد، بهزیستی و موسسات خیریه به دست افراد واقعا نیازمند برسانند. بی تردید اگر کمک‌ها از این مسیر باشد منطقی‌تر انجام می‌شود و قطعا به دست افراد نیازمند می‌رسد. متاسفانه امروز بسیاری از افرادیکه در خیابان‌های تهران مشغول تکدی‌گری هستند نیازمند نیستند و عضو شبکه‌هایی هستند که با تحریک احساسات شهروندان به سودجوئی مشغولند و پول خوبی نیز به جیب می‌زنند.

فرهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت اتباع بیگانه‌ای که در طرح جمع آوری متکدیان دستگیر می‌شوند گفت: تعدادی از کودکانی که در طرح جمع آوری متکدیان از سطح خیابان‌های پایتخت جمع آوری شدند از اتباع بیگانه بودند که تحویل امور اتباع می‌شوند و در مرحله بعد نسبت به ترد آنها از کشور اقدام می‌شود.

فرهادی به هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی در اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی همکاری بسیار خوبی در این طرح داشته و همین امر موجب شده است که موفقیت چشمگیری در جمع‌آوری متکدیان سطح شهر تهران داشته باشیم.

فرماندار تهراندر خاتمه خاطرنشان کرد: در حال حاضر افرادی که در قالب این طرح جمع آوری می‌شوند و از سایر شهرستان‌ها برای این کار به تهران آمده‌اند در سامان‌سراهای شهر تهران نگهداری می‌شوند ، البته برخی از افرادی که از شهرستان‌های اطراف تهران مراجعت کرده بودند توسط بهزیستی به شهر خودشان باز گردانده شده‌اند.

انتهای پیام