به گزارش پایگاه خبری علت، رضا شایسته در این جلسه به بیان معضلات و مشکلات زیست محیطی شهرستان و ضرورت تعامل و همکاری ادارات ذیربط جهت رفع و کنترل آن از جمله دعوت از نماینده محیط زیست و دادستانی جهت جلسات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ،  ضرورت هرچه سریعتر تشکیل شدن کمیسیون محیط زیست شوراهای شهر اسلامشهر ، استفاده از روش های مدرن دفع پسماند شهرستان اسلامشهر از طریق موضوع احداث زباله سوز و استحصال انرژی از آن، ساماندهی وضعیت نابسامان پسماند مجتمع صنفی برآوند و مجتمع کارتن فروشان ، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی از سوی شرکت پیمانکار بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی از جمله سیستم تصفیه فاضلاب، سیستم پایش لحظه‌ای، اتاق مبرد زباله توسط بیمارستانهای شهرستان، ضرورت تخصیص شعبه ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی در حوزه قضایی چهاردانگه ، معضلات آلودگی هوا و خاک ناشی از سوزاندن زمین های کشاورزی توسط کشاورزان بویژه در فصل تابستان پرداخت.

در این جلسه مقرر شد از این پس شهرداری اسلامشهر در جلسات کمیسیون بند ۲۰ از نماینده دادستانی ، محیط زیست و شبکه بهداشت دعوت کند، شورای شهر اسلامشهر طبق تفاهم نامه سازمان محیط زیست و سازمان شهرداریها سریعا نسبت به تشکیل کمیسیون محیط زیست شورا اقدام کند و شورای شهر اسلامشهر اقدام لازم را در ارتباط با تخصیص اعتبار لازم به شهرداری جهت احداث زباله سوز انجام دهد.

همچنین شبکه بهداشت ملزم شد لیست اسامی مطب ها و مراکز درمانی که پسماندهای عفونی خود را به شرکت پیمانکار بی خطرسازی پسماند تحویل نمی دهند را به دادستانی معرفی نماید و شبکه بهداشت نسبت به افتتاح سیستم بی خطرسازی پسماندهای عفونی که خریداری نموده است اقدام نماید.

همچنن مقرر شد شبکه دامپزشکی قرارداد جمع آوری و انتقال پسماندهای کشتارگاه ها به ورامین را به اداره محیط زیست ارائه و در این ارتباط نظارت های لازم انجام شود و اداره جهاد کشاورزی ، کشاورزانی که مبادرت به آتش زدن کاه و کلش زمینهای خود می نمایند را به دادستانی معرفی نمایند.

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرستان اسلامشهر، الزام شهرداری اسلامشهر نسبت به جمع آوری و ساماندهی پسماندهای مجتمع صنفی برآوند و کارتن فروشان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

انتهای پیام                                                            

رضا شایسته

رییس اداره محیط زیست اسلامشهر از برگزاری نشست هم اندیشی دادستان با ادارات ذیربط در خصوص بررسی مسائل زیست محیطی و بهداشتی شهرستان اسلامشهر در محل اداره محیط زیست خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری علت، رضا شایسته در این جلسه به بیان معضلات و مشکلات زیست محیطی شهرستان و ضرورت تعامل و همکاری ادارات ذیربط جهت رفع و کنترل آن از جمله دعوت از نماینده محیط زیست و دادستانی جهت جلسات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ،  ضرورت هرچه سریعتر تشکیل شدن کمیسیون محیط زیست شوراهای شهر اسلامشهر ، استفاده از روش های مدرن دفع پسماند شهرستان اسلامشهر از طریق موضوع احداث زباله سوز و استحصال انرژی از آن، ساماندهی وضعیت نابسامان پسماند مجتمع صنفی برآوند و مجتمع کارتن فروشان ، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی از سوی شرکت پیمانکار بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی از جمله سیستم تصفیه فاضلاب، سیستم پایش لحظه‌ای، اتاق مبرد زباله توسط بیمارستانهای شهرستان، ضرورت تخصیص شعبه ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی در حوزه قضایی چهاردانگه ، معضلات آلودگی هوا و خاک ناشی از سوزاندن زمین های کشاورزی توسط کشاورزان بویژه در فصل تابستان پرداخت.

در این جلسه مقرر شد از این پس شهرداری اسلامشهر در جلسات کمیسیون بند ۲۰ از نماینده دادستانی ، محیط زیست و شبکه بهداشت دعوت کند، شورای شهر اسلامشهر طبق تفاهم نامه سازمان محیط زیست و سازمان شهرداریها سریعا نسبت به تشکیل کمیسیون محیط زیست شورا اقدام کند و شورای شهر اسلامشهر اقدام لازم را در ارتباط با تخصیص اعتبار لازم به شهرداری جهت احداث زباله سوز انجام دهد.

همچنین شبکه بهداشت ملزم شد لیست اسامی مطب ها و مراکز درمانی که پسماندهای عفونی خود را به شرکت پیمانکار بی خطرسازی پسماند تحویل نمی دهند را به دادستانی معرفی نماید و شبکه بهداشت نسبت به افتتاح سیستم بی خطرسازی پسماندهای عفونی که خریداری نموده است اقدام نماید.

همچنن مقرر شد شبکه دامپزشکی قرارداد جمع آوری و انتقال پسماندهای کشتارگاه ها به ورامین را به اداره محیط زیست ارائه و در این ارتباط نظارت های لازم انجام شود و اداره جهاد کشاورزی ، کشاورزانی که مبادرت به آتش زدن کاه و کلش زمینهای خود می نمایند را به دادستانی معرفی نمایند.

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرستان اسلامشهر، الزام شهرداری اسلامشهر نسبت به جمع آوری و ساماندهی پسماندهای مجتمع صنفی برآوند و کارتن فروشان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

انتهای پیام