گلمکانی با حضور در غرفه پایگاه خبری علت در بیست و دومین دوره نمایشگاه مطبوعات، در خصوص نظارت بر باغ پرندگان گفت: ستاد محیط زیست شهرداری تهران در کمیته راهبردی باغ پرندگان عضو است و در حوزه توسعه و نگهداشت باغ پرندگان چارچوب‌ها و استانداردهای لازم را به صورت دستورالعمل ابلاغ می‌کند و نظارت دقیقی نیز برای اجرای این دستورالعمل‌ها دارد.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم این مکان جایگاهی برای سوداگری، فرصت طلبی و آسیب به محیط زیست شود.

انتهای پیام

مهدی گلمکانی رئیس محیط زیست شهرداری تهران

رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باغ پرندگان یک فرصت و ذخیره محیط زیستی برای شهر تهران است افزود: نباید اجازه دهیم این مکان جایگاهی برای سوداگری، فرصت طلبی و آسیب به محیط زیست شود.

گلمکانی با حضور در غرفه پایگاه خبری علت در بیست و دومین دوره نمایشگاه مطبوعات، در خصوص نظارت بر باغ پرندگان گفت: ستاد محیط زیست شهرداری تهران در کمیته راهبردی باغ پرندگان عضو است و در حوزه توسعه و نگهداشت باغ پرندگان چارچوب‌ها و استانداردهای لازم را به صورت دستورالعمل ابلاغ می‌کند و نظارت دقیقی نیز برای اجرای این دستورالعمل‌ها دارد.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم این مکان جایگاهی برای سوداگری، فرصت طلبی و آسیب به محیط زیست شود.

انتهای پیام