به گزارش پایگاه خبری علت و به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمود بیات مدیرکل روابط بین‌الملل ستاد با اشاره به انتشار گزارش اخیر روزنامه ” لس آنجلس تایمز ” که بر اساس اظهارات دست اندرکاران درمان معتادان در کشور راجع به وضعیت شیوع اعتیاد و اقدامات فراگیر درمان معتادان تنظیم شده است، گفت: این نشریه عوامل فراوانی اعتیاد را ناشی از همجواری کشورمان با افغانستان به عنوان عمده ترین منبع تولید مواد افیونی در جهان دانسته است و همچنین از واقع شدن جمهوری اسلامی ایران در مسیر ترانزیت مواد از منشاء افغانستان به مقصد کشورهای اروپای غربی به عنوان عامل تسهیل کننده این مسئله نامبرده است.

وی افزود: خبرنگار غیر ایرانی این گزارش، تحریم‌های بین المللی را از عوامل اصلی قاچاق و مصرف مواد افیونی و روانگردانها در ایران قلمداد کرده و اشاره غیر مستقیمی به عوامل برونزای اقتصادی در بروز این مسئله دارد.

مدیرکل روابط بین الملل ستاد در ادامه به هزینه‌های ده‌ها میلیون دلاری جمهوری اسلامی ایران برای انسداد و استحکامات مرزهای شرقی کشور با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر را از دیگر نکات مثبت این گزارش و انعکاس اقدامات جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی عنوان کرد.

بیات افزود: در این گزارش نسبتا واقع بینانه، برنامه جامع کاهش آسیب کشورمان تشریح و به اجرای طرح جمع آوری معتادان “متجاهر” اشاره شده و این حرکت را تلاشی در جهت ساماندهی کارتن خواب ها دانسته است و در همین راستا برنامه جامع درمانی در بیش از ۸۰۰۰ کلینیک بازتوانی به شیوه درمان با متادون در سراسر کشور را مورد تاکید قرار داده است.

وی گفت: در ادامه این گزارش راجع به مشکل چالش برانگیز مجازات اعدام که اغلب از سوی دول غربی و محافل حقوق بشری مطرح می شود، از جنبش اخیر قانونگذاران (نمایندگان مجلس) و کنشگران اجتماعی با هدف لغو “مجازت اعدام” برای مرتکبین جرایم غیر خشن نام می برد و آن را در حال تقویت می داند.

بیات افزود: این گزارش یادآور می‌شود که گرچه آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان و معتادان مواد مخدر در دسترس نمی باشد و لیکن حسب گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در ایران ۲٫۷۵ درصد برآورد می‌شود که این رقم در خصوص ایالات متحده امریکا ۶٫۸ درصد تخمین زده شده است‌.

انتهای پیام

جمع‌آوری معتادان متجاهر - محله خواجه ربیع مشهد

براساس گزارش روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، تحریم‌های بین‌المللی از عوامل اصلی افزایش قاچاق و مصرف مواد افیونی و روانگردان‌ها در ایران است.

به گزارش پایگاه خبری علت و به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمود بیات مدیرکل روابط بین‌الملل ستاد با اشاره به انتشار گزارش اخیر روزنامه ” لس آنجلس تایمز ” که بر اساس اظهارات دست اندرکاران درمان معتادان در کشور راجع به وضعیت شیوع اعتیاد و اقدامات فراگیر درمان معتادان تنظیم شده است، گفت: این نشریه عوامل فراوانی اعتیاد را ناشی از همجواری کشورمان با افغانستان به عنوان عمده ترین منبع تولید مواد افیونی در جهان دانسته است و همچنین از واقع شدن جمهوری اسلامی ایران در مسیر ترانزیت مواد از منشاء افغانستان به مقصد کشورهای اروپای غربی به عنوان عامل تسهیل کننده این مسئله نامبرده است.

وی افزود: خبرنگار غیر ایرانی این گزارش، تحریم‌های بین المللی را از عوامل اصلی قاچاق و مصرف مواد افیونی و روانگردانها در ایران قلمداد کرده و اشاره غیر مستقیمی به عوامل برونزای اقتصادی در بروز این مسئله دارد.

مدیرکل روابط بین الملل ستاد در ادامه به هزینه‌های ده‌ها میلیون دلاری جمهوری اسلامی ایران برای انسداد و استحکامات مرزهای شرقی کشور با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر را از دیگر نکات مثبت این گزارش و انعکاس اقدامات جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی عنوان کرد.

بیات افزود: در این گزارش نسبتا واقع بینانه، برنامه جامع کاهش آسیب کشورمان تشریح و به اجرای طرح جمع آوری معتادان “متجاهر” اشاره شده و این حرکت را تلاشی در جهت ساماندهی کارتن خواب ها دانسته است و در همین راستا برنامه جامع درمانی در بیش از ۸۰۰۰ کلینیک بازتوانی به شیوه درمان با متادون در سراسر کشور را مورد تاکید قرار داده است.

وی گفت: در ادامه این گزارش راجع به مشکل چالش برانگیز مجازات اعدام که اغلب از سوی دول غربی و محافل حقوق بشری مطرح می شود، از جنبش اخیر قانونگذاران (نمایندگان مجلس) و کنشگران اجتماعی با هدف لغو “مجازت اعدام” برای مرتکبین جرایم غیر خشن نام می برد و آن را در حال تقویت می داند.

بیات افزود: این گزارش یادآور می‌شود که گرچه آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان و معتادان مواد مخدر در دسترس نمی باشد و لیکن حسب گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در ایران ۲٫۷۵ درصد برآورد می‌شود که این رقم در خصوص ایالات متحده امریکا ۶٫۸ درصد تخمین زده شده است‌.

انتهای پیام