دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، درباره درخواست جمعیت هلال احمر مبنی بر داشتن منابع پایدار با توجه به عدم رشد مناسب بودجه این جمعیت، گفت: بر اساس قانون ارائه یکسری خدمات برعهده جمعیت هلال احمر است و بر این اساس ما در نظر داریم که قیمت تمام شده این خدمات را تعیین کنیم؛ چراکه نمی‌توانیم هزینه این خدمات را از منابع دیگر تامین کنیم.

وی با بیان اینکه بنابراین اگر کشور به این خدمات نیاز دارد، طبیعی است که باید هزینه آن پرداخت شود، افزود: بر این اساس اگر دولت این خدمات را می‌خواهد، باید برای آنها هزینه کند؛ چراکه نمی‌توان ماموریتی را برای یک سازمان در نظر گرفت، اما پرداختی به آن سازمان انجام نشود. این اتفاقی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

ضیایی با بیان اینکه متاسفانه از دو سال گذشته تا امروز تنها یک دهم آنچه را که باید برای خدمات داده می‌شد، دریافت کردیم، ادامه داد: این موضوع ارائه خدمت را دچار مشکل می‌کند. ما می‌خواهیم این خدمات را به نفع مردم ارائه دهیم. بنابراین در نظر داریم که ارزش ریالی خدمات‌مان را برای دولت و مجلس مشخص کنیم و نشان دهیم که این خدمات چقدر برای جمعیت هزینه‌بر است.

ضیایی با اشاره به ارزش اجتماعی بالای خدمات جمعیت هلال احمر، گفت: باید توجه کرد که ارزش اجتماعی این خدمات اصلا قابل مقایسه با ارزش ریالی نیست.

ضیایی درباره ارزش ریالی خدمات هلال احمر، گفت: به عنوان مثال ارزش ریالی خدمات هلال احمر در ارتباط با عملیات امداد و نجات فقط در حوزه هزینه های پرسنلی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. این درحالیست که این هزینه با میزان اعتباراتی که به جمعیت پرداخته می‌شود، فاصله دارد و این فاصله را همین امدادگران، نجاتگران و داوطلبان پر می‌کنند.

وی همچنین اظهار کرد: محل دیگری که برای ایجاد منابع پایدار در نظر گرفتیم، استفاده از منابع مردمی است؛ به طوریکه مردم را به صحنه بکشانیم. در عین حال کسانی که کار خیر انجام می‌دهند در جامعه زیادند. بنابراین ما باید برای استفاده از این ظرفیت زمینه‌های لازم را فراهم کنیم که برای این موضوع هم برنامه‌هایی داریم.

انتهای پیام

دکتر ضیایی رییس هلال احمر

رییس جمعیت هلال احمر ضمن اشاره به مشکلات مالی این جمعیت، درباره پیشنهادشان برای ایجاد منابع پایدار در هلال احمر توضیح داد و گفت: در نظر داریم ارزش ریالی خدمات‌مان را محاسبه و به دولت و مجلس ارایه دهیم.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، درباره درخواست جمعیت هلال احمر مبنی بر داشتن منابع پایدار با توجه به عدم رشد مناسب بودجه این جمعیت، گفت: بر اساس قانون ارائه یکسری خدمات برعهده جمعیت هلال احمر است و بر این اساس ما در نظر داریم که قیمت تمام شده این خدمات را تعیین کنیم؛ چراکه نمی‌توانیم هزینه این خدمات را از منابع دیگر تامین کنیم.

وی با بیان اینکه بنابراین اگر کشور به این خدمات نیاز دارد، طبیعی است که باید هزینه آن پرداخت شود، افزود: بر این اساس اگر دولت این خدمات را می‌خواهد، باید برای آنها هزینه کند؛ چراکه نمی‌توان ماموریتی را برای یک سازمان در نظر گرفت، اما پرداختی به آن سازمان انجام نشود. این اتفاقی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

ضیایی با بیان اینکه متاسفانه از دو سال گذشته تا امروز تنها یک دهم آنچه را که باید برای خدمات داده می‌شد، دریافت کردیم، ادامه داد: این موضوع ارائه خدمت را دچار مشکل می‌کند. ما می‌خواهیم این خدمات را به نفع مردم ارائه دهیم. بنابراین در نظر داریم که ارزش ریالی خدمات‌مان را برای دولت و مجلس مشخص کنیم و نشان دهیم که این خدمات چقدر برای جمعیت هزینه‌بر است.

ضیایی با اشاره به ارزش اجتماعی بالای خدمات جمعیت هلال احمر، گفت: باید توجه کرد که ارزش اجتماعی این خدمات اصلا قابل مقایسه با ارزش ریالی نیست.

ضیایی درباره ارزش ریالی خدمات هلال احمر، گفت: به عنوان مثال ارزش ریالی خدمات هلال احمر در ارتباط با عملیات امداد و نجات فقط در حوزه هزینه های پرسنلی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. این درحالیست که این هزینه با میزان اعتباراتی که به جمعیت پرداخته می‌شود، فاصله دارد و این فاصله را همین امدادگران، نجاتگران و داوطلبان پر می‌کنند.

وی همچنین اظهار کرد: محل دیگری که برای ایجاد منابع پایدار در نظر گرفتیم، استفاده از منابع مردمی است؛ به طوریکه مردم را به صحنه بکشانیم. در عین حال کسانی که کار خیر انجام می‌دهند در جامعه زیادند. بنابراین ما باید برای استفاده از این ظرفیت زمینه‌های لازم را فراهم کنیم که برای این موضوع هم برنامه‌هایی داریم.

انتهای پیام