به گزارش پایگاه خبری علت، پنجاه و چهارمین شماره از هفته نامه نماینده صبح امروز منتشر و در کیوسک های مطبوعاتی عرضه شد.

بر این اساس هفته نامه «نماینده» در تازه‌ترین شماره خود به گفتگو با عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب  دربارهٔ این جبهه پرداخته و در این شماره طی گزارشی حذف مصوبهٔ سقف پاداش‌های نجومی توسط نمایندگان را بررسی کرده است.

سرمقاله هر شماره از هفته نامه «نماینده» به قلم یکی ازچهره های سیاسی و رسانه ای کشور به  رشته تحریر در می آید؛ این هفته نیز «محمد مهدی رحیمی» فعال رسانه ای باعنوان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب، آغازی برای یک پایان» نگاشته است.

«هرمز شجاعی مهر» چهره ایست که در پنجاه و چهارمین شماره هفته نامه «نماینده» در قابی متفاوت قرار گرفت.

یادداشت‌ها و گفتگوهایی از چهره های ذیل نیز در این شماره از هفته نامه پیش روی خوانندگان محترم قرار گرفته است:

محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی

قاسم جاسمی؛ نماینده مردم کرمانشاه

محمدرضا منصوری؛ نماینده ساوه و زرندیه

احمد همتی؛ نماینده مردم سمنان

جواد منصوری؛ تحلیلگر مسائل سیاسی

زهره الهیان؛ عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

محمد ناظمی اردکانی؛ اولین وزیر تعاون در دولت نهم

اکبر ترکی؛ نماینده مردم فریدونشهر

ضیاءالله اعزازی؛ نماینده مردم بناب

رمضانعلی سبحانی فر؛ نماینده مردم سبزوار

پرونده هایی همچون «هدف اصلی جبهه مردمی همکاری با نیروهای انقلاب برای حل مشکلات مردم»، «نگاه دولتی ها به انتخابات ریاست شورای عالی استان ها چیست؟ »، «درجلسه فراکسیون امید چه گذشت؟»؛ همراه با  درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده دنیای سیاست، از دیگر خواندنی‌های پنجاه و چهارمین شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌رود.

پنجاه و چهارمین شماره از هفته نامه «نماینده» با گزارشی از «حذف مصوبهٔ سقف پاداش‌های نجومی» صبح امروز منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری علت، پنجاه و چهارمین شماره از هفته نامه نماینده صبح امروز منتشر و در کیوسک های مطبوعاتی عرضه شد.

بر این اساس هفته نامه «نماینده» در تازه‌ترین شماره خود به گفتگو با عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب  دربارهٔ این جبهه پرداخته و در این شماره طی گزارشی حذف مصوبهٔ سقف پاداش‌های نجومی توسط نمایندگان را بررسی کرده است.

سرمقاله هر شماره از هفته نامه «نماینده» به قلم یکی ازچهره های سیاسی و رسانه ای کشور به  رشته تحریر در می آید؛ این هفته نیز «محمد مهدی رحیمی» فعال رسانه ای باعنوان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب، آغازی برای یک پایان» نگاشته است.

«هرمز شجاعی مهر» چهره ایست که در پنجاه و چهارمین شماره هفته نامه «نماینده» در قابی متفاوت قرار گرفت.

یادداشت‌ها و گفتگوهایی از چهره های ذیل نیز در این شماره از هفته نامه پیش روی خوانندگان محترم قرار گرفته است:

محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی

قاسم جاسمی؛ نماینده مردم کرمانشاه

محمدرضا منصوری؛ نماینده ساوه و زرندیه

احمد همتی؛ نماینده مردم سمنان

جواد منصوری؛ تحلیلگر مسائل سیاسی

زهره الهیان؛ عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

محمد ناظمی اردکانی؛ اولین وزیر تعاون در دولت نهم

اکبر ترکی؛ نماینده مردم فریدونشهر

ضیاءالله اعزازی؛ نماینده مردم بناب

رمضانعلی سبحانی فر؛ نماینده مردم سبزوار

پرونده هایی همچون «هدف اصلی جبهه مردمی همکاری با نیروهای انقلاب برای حل مشکلات مردم»، «نگاه دولتی ها به انتخابات ریاست شورای عالی استان ها چیست؟ »، «درجلسه فراکسیون امید چه گذشت؟»؛ همراه با  درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده دنیای سیاست، از دیگر خواندنی‌های پنجاه و چهارمین شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌رود.