محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، گفت: در گزارش نهایی کمیسیون عمران از حادثه پلاسکو، چرایی استفاده نکردن مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های اجرایی از پنج قانون شهرداری‌ها، نظام صنفی، کار، تملک آپارتمان‌ها و نظام مهندسی را به تفکیک مشخص و اعلام خواهیم کرد.

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه «کمیسیون عمران در حال سنجش میزان عمل به قوانین پنج‌گانه مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی است» خاطرنشان کرد: رئیس ستاد مدیریت بحران تهران و سایر دستگاه‌های اجرایی حتی با اجرای دست و پا شکسته پنج قانون فوق می‌توانستند از وقوع حادثه پلاسکو پیشگیری کنند.

وی گفت: تقصیر کار بودن یا نبودن و میزان تقصیر دستگاه‌های مسئول نیز در این گزارش به طور شفاف به مردم و نمایندگان اطلاع‌رسانی می‌شود، همچنین عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان مدیریت شهر تهران که با شهردار تهران است در بخش‌های مختلف به ویژه در موضوع امداد و نجات و آواربرداری در این گزارش به تفصیل بررسی و گزارش می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در این گزارش همچنین به این سوالات پاسخ داده می‌شود که آیا شهردار تهران به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران تهران همه امکانات قانونی مدیریت بحران را در اختیار داشت؟ آیا شهرداری تهران به لحاظ اداری می‌توانست به دستگاه‌های عضو سازمان مدیریت بحران دستور بدهد و این دستگاه‌ها از دستور شهردار تبعیت می‌کردند یا صرفا از جنبه حس انسان‌دوستانه مثلا در حادثه پلاسکو به کمک شهرداری آمدند؟ کمک‌رسانی براساس وظایف قانونی و کمک‌رسانی مبتنی بر حس انسان‌دوستی دو مقوله مجزا از یکدیگر است و کمیسیون عمران در گزارش نهایی خود در این گزارش به تفکیک درباره هر یک توضیح خواهد داد.

انتهای پیام

محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس

رئیس کمیسیون عمران مجلس زمان نهایی شدن گزارش دوم کمیسیون عمران از حادثه پلاسکو و معرفی مقصران این حادثه را اسفند ۹۵ اعلام کرد.

محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، گفت: در گزارش نهایی کمیسیون عمران از حادثه پلاسکو، چرایی استفاده نکردن مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های اجرایی از پنج قانون شهرداری‌ها، نظام صنفی، کار، تملک آپارتمان‌ها و نظام مهندسی را به تفکیک مشخص و اعلام خواهیم کرد.

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه «کمیسیون عمران در حال سنجش میزان عمل به قوانین پنج‌گانه مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی است» خاطرنشان کرد: رئیس ستاد مدیریت بحران تهران و سایر دستگاه‌های اجرایی حتی با اجرای دست و پا شکسته پنج قانون فوق می‌توانستند از وقوع حادثه پلاسکو پیشگیری کنند.

وی گفت: تقصیر کار بودن یا نبودن و میزان تقصیر دستگاه‌های مسئول نیز در این گزارش به طور شفاف به مردم و نمایندگان اطلاع‌رسانی می‌شود، همچنین عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان مدیریت شهر تهران که با شهردار تهران است در بخش‌های مختلف به ویژه در موضوع امداد و نجات و آواربرداری در این گزارش به تفصیل بررسی و گزارش می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در این گزارش همچنین به این سوالات پاسخ داده می‌شود که آیا شهردار تهران به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران تهران همه امکانات قانونی مدیریت بحران را در اختیار داشت؟ آیا شهرداری تهران به لحاظ اداری می‌توانست به دستگاه‌های عضو سازمان مدیریت بحران دستور بدهد و این دستگاه‌ها از دستور شهردار تبعیت می‌کردند یا صرفا از جنبه حس انسان‌دوستانه مثلا در حادثه پلاسکو به کمک شهرداری آمدند؟ کمک‌رسانی براساس وظایف قانونی و کمک‌رسانی مبتنی بر حس انسان‌دوستی دو مقوله مجزا از یکدیگر است و کمیسیون عمران در گزارش نهایی خود در این گزارش به تفکیک درباره هر یک توضیح خواهد داد.

انتهای پیام