به گزارش پایگاه خبری علت، به نقل از آس، کریستیانو رونالدو از طریق بیانیه‌ای خبر منتشر شده در هفته‌نامه اشپیگل آلمان را رد کرد. این هفته‌نامه مهاجم رئال مادرید را به آزار و اذیت جنسی متهم کرد و نوشت: رونالدو در سال ۲۰۰۹ در لاس وگاس اقدام به این کار کرده و به خاطر فاش نشدن این موضوع به شخص مورد تجاوز ۳۷۵ دلار پرداخت کرده است.

در بیانیه منتشر شده آمده است: «امروز اشپیگل مطلبی را درباره اتهام جنسی که به رونالدو مرتبط است، منتشر کرد. این خبر کذب است و رونالدو این عمل را انجام نداده است.

کریستیانو به خاطر این مطلب دروغین از این هفته‌نامه آلمانی شکایت خواهد کرد.

متهم کردن به تجاوز کاری زشت و خجالت‌آور است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»

انتهای پیام

مهاجم رئال مادرید مطالب منتشر شده در هفته‌نامه آلمانی اشپیگل را که او را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده بود، تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه خبری علت، به نقل از آس، کریستیانو رونالدو از طریق بیانیه‌ای خبر منتشر شده در هفته‌نامه اشپیگل آلمان را رد کرد. این هفته‌نامه مهاجم رئال مادرید را به آزار و اذیت جنسی متهم کرد و نوشت: رونالدو در سال ۲۰۰۹ در لاس وگاس اقدام به این کار کرده و به خاطر فاش نشدن این موضوع به شخص مورد تجاوز ۳۷۵ دلار پرداخت کرده است.

در بیانیه منتشر شده آمده است: «امروز اشپیگل مطلبی را درباره اتهام جنسی که به رونالدو مرتبط است، منتشر کرد. این خبر کذب است و رونالدو این عمل را انجام نداده است.

کریستیانو به خاطر این مطلب دروغین از این هفته‌نامه آلمانی شکایت خواهد کرد.

متهم کردن به تجاوز کاری زشت و خجالت‌آور است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»

انتهای پیام