به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ری، هادی تمهیدی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ویژه ری و رئیس ستاد انتخابات گفت: «صحت انتخابات حوزه انتخابیه باقر شهر مورد تایید قرار گرفت و آگاهی تایید صحت آن برای تنویر افکار عمومی در اختیار مطبوعات و سایت های اینترنتی قرار گرفت.»
بر این اساس به ترتیب آقایان:
۱- علیرضا زندی کریم خانی نام پدر عباس با ۴۰۶۰ رای
۲- علیرضا شیدوش نام پدر رمضان با ۳۲۵۵ رای
۳- محمدتقی اینانلو نام پدر شیرین علی با ۳۱۹۴ رای
۴- حسن ایلانلو نام پدر محمد با ۳۱۶۲ رای
۵- محسن حسین نام پدر جهانگیر با ۳۱۱۷ رای
حائز اکثریت آرای شورای شهر حسن آباد شدند.
تمهیدی از اسامی علی البدل را نیز به شرح ذیل اعلام کرد:
آقایان و خانمها:
۱- احمد قدرتی نام پدر حسن با ۲۹۴۴ رای
۲- معصومه اوریات نام پدر یداله با ۲۴۸۸ رای
۳- کمیل قهرمانی نام پدر عیسی با ۲۴۰۹ رای
به گفته تمهیدی اینک در اجرای بند ۲ ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنان چه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیئت نظارت استان، مستقر در استانداری اعلام نماید.

فایل pdf فرم شماره ۳۹(تایید صحت انتخابات شورای اسلامی شهر حسن آباد)