«کانچانا» تنها زن تایلندی است که تاکنون دو بار رکورد جهانی گینس را از آن خود کرده است.

به گزارش ایسنا، «فرادید» به نقل از دیلی میل نوشت: «کانچانا کائتکاووه» به دلیل تبحرش در بازی با عقرب‌ها به ملکه عقرب‌ها شهرت یافته است.
او رکوردار نگه داشتن عقرب زهرآگین در دهان خود به مدت ۳ دقیقه است و همچنین توانسته مدت ۳۳ روز در محفظه‌ای شیشه‌ای به ابعاد ۱۲ مترمربع با ۵ هزار عقرب زندگی کند.
تصاویر منتشرشده از راه رفتن عقرب‌ها روی بدن این زن در فضای مجازی هزاران بار کلیک خورده است