خبرگزاری ایسنا: رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشتار بی‌رحمانه مسلمانان مظلوم میانمار را محکوم کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

با اهدا سلام

 

احتراما کشتار بی‌رحمانه مسلمانان مظلوم میانماری که تاکنون ده‌ها هزار نفر کشته و صدها هزار آواره و هزاران تجاوز به زنان و دختران را در پی داشته است، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی و قوم زدایی است که با کمال تاسف در سکوت جامعه جهانی انجام می گیرد.

آنچه در تمامی اسناد حقوق بشری با تاکید بیان شده و امروزه به عنوان یک قاعده امره در جامعه جهانی شناخته شده است تعهد دولت ها در تضمین حق حیات و امنیت مردم کشور خود می باشد که این امر مهم در دولت کشور میانمار نادیده گرفته شده است.

در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک اصل غیرقابل خدشه به این امر مهم تاکید دارد و ماده دو این میثاق تعهد دولت ها در ژنوساید را به عنوان یک قاعده امره به جهانیان معرفی می کند و از طرفی تمامی اسناد حقوق بشری من جمله بند ۱ ماده دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر تعهد دولت ها بر عدم تمایز انسان ها به واسطه مذهب و غیره را به عنوان اصل بنیادین حقوق بشری مورد شناسایی و تاکید قرار داده است، ولی در کمال حیرت و تاسف شاهد کشتار بی رحمانه قومی بی دفاع و مظلوم در سرزمین میانمار بواسطه مذهب شان با همراهی و همسویی دولت و قوای حاکمه میانمار هستیم، بدون اینکه اعتراضی موثر و اقدامی عملی از جانب نهادهای تاثیرگذار جامعه جهانی من جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد را شاهد باشیم! چنین جنایات سازمان یافته علیه بشریت و نسل کشی گسترده نیز به طریق اولی نیازمند اقدامات و عکس العمل های شورای امنیت وفق فصل هفتم منشور ملل متحد من جمله ماده ۴۲ منشور می باشد.

علیهذا از آن شورای محترم موکدا می خواهیم با اقدامات عاجل و عملی وفق مقررات حاکم بر جامعه جهانی و به تجویز صریح منشور ملل متحد همانگونه که در بوسنی، رواندا، افغانستان و سایر کشورهای جهان با اقدامات موثر جلوی بروز فاجعه بزرگ انسانی گرفته شد و مانع از بروز ژنوسایدی عظیم تر گردید در خصوص جلوگیری از قتل عام و نسل کشی اقلیت مسلمانان میانمار اقدام گردد و با شناسایی و محاکمه و مجازات عاملان این نسل کشی و جنایت علیه بشریت از تکرار این فجایع سازمان یافته انسانی جلوگیری نمایند.

بدین وسیله هشدار می دهیم هرگونه تسامح، تعلل و کوتاهی در این امر عواقب سنگینی را متوجه جامعه بین المللی خواهد کرد.

دکتر نبی الله احمدلو – رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر (دارای مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد)