فرادید: رهبر کره شمالی در جشن سالگرد تاسیس حکومت کمونیستی کره شمالی میزبان جمعیت گسترده‌ای از جمله دانشمندان و متخصصان هسته‌ای بود.
در این جشن کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی میزبان دانشمندان هسته‌ای، مقامات ارشد نظامی و دیگر مقامات این کشور بود که در ساخت “بمب هیدروژنی” که به تازگی مورد آزمایش گرفته، نقش داشتند. در این جشن نمایش‌های هنری برگزار شده و همچنین عکس یادگاری با رهبر کره شمالی گرفته شد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام نکرد که این جشن چه زمانی برگزار شده است اما تحلیلگران بر این باورند که به احتمال بسیار این جشن روز شنبه برگزار شده است.

براساس عکس‌های منتشر شده توسط این خبرگزاری رهبر جوان این کشور با لبخند در سالن تئاتر کره شمالی به همراه دو دانشمند هسته‌ای این کشور که یکی از آنها ریاست موسسه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی را برعهده داشته و دیگری نیز معاون حزب حاکم کارگر در اداره صنعت تجهیزات کره شمالی است، در این جشن حضور دارد.

ششمین و آخرین آزمایش هسته‌ای پیونگ‌یانگ که چند روز گذشته انجام گرفت، بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داد و به افزایش تنش‌ها در منطقه دامن زد.

رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای
رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای

رهبر کره شمالی و همسرش در جشن آزمایش هسته‌ای