وزیر خارجه ایتالیا روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه لارپوبلیکا گفت: ایتالیا تصمیم به اخراج سفیر کره شمالی گرفته است.

وی افزود: ما یک تصمیم قوی گرفته ایم و آن قطع رابطه با روند اکردیته سفیر جمهوری خلق کره است. سفیر کره شمالی باید ایتالیا را ترک کند. کره شمالی در هفته های گذشته یک آزمایش هسته ای دیگر با قدرت بیشتر از آزمایش های قبلی انجام داد و به پرتاب موشک های بالیستیک ادامه می دهد.

الفانو گفت: ایتالیا به عنوان رئیس کمیته تحریم شورای امنیت ملل متحد، از جامعه بین المللی می خواهد تا فشار بر رژیم پیونگ یانگ را بالا نگه دارد. ما می خواهیم به پیونگ یانگ بفهمانیم که اگر تغییر مسیر ندهد، انزوا اجتناب ناپذیر است.

وزیر خارجه ایتالیا افزود: البته ما با کره شمالی قطع رابطه نمی کنیم زیرا این می تواند برای نگه داشتن یک کانال ارتباطی مفید باشد.

۵۲۳۱۱

وزیر خارجه ایتالیا روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه لارپوبلیکا گفت: ایتالیا تصمیم به اخراج سفیر کره شمالی گرفته است.

وی افزود: ما یک تصمیم قوی گرفته ایم و آن قطع رابطه با روند اکردیته سفیر جمهوری خلق کره است. سفیر کره شمالی باید ایتالیا را ترک کند. کره شمالی در هفته های گذشته یک آزمایش هسته ای دیگر با قدرت بیشتر از آزمایش های قبلی انجام داد و به پرتاب موشک های بالیستیک ادامه می دهد.

الفانو گفت: ایتالیا به عنوان رئیس کمیته تحریم شورای امنیت ملل متحد، از جامعه بین المللی می خواهد تا فشار بر رژیم پیونگ یانگ را بالا نگه دارد. ما می خواهیم به پیونگ یانگ بفهمانیم که اگر تغییر مسیر ندهد، انزوا اجتناب ناپذیر است.

وزیر خارجه ایتالیا افزود: البته ما با کره شمالی قطع رابطه نمی کنیم زیرا این می تواند برای نگه داشتن یک کانال ارتباطی مفید باشد.

۵۲۳۱۱